Słowo bp. Jerzego Mazura na Tydzień Św. Krzysztofa

Misjonarze są mocni i silni mocą łaski Bożej, ale też siłą swoich darczyńców, którzy wspierają ich modlitwą i ofiarą – powiedział bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez Katolicką Agencję Informacyjną i MIVA Polska, na temat XXII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa, który będziemy obchodzić w dniach 18-25 lipca br.

Bp Mazur podkreślił, że Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury. „Ostatecznym celem misji jest uczynienie ludzi uczestnikami komunii, jaka istnieje między Ojcem i Synem. Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił i nauczał Słowa Bożego. Misjonarze mocno wierzą w przemieniającą moc Ewangelii. Słowo Boże otwiera słuchającego na miłość i miłosierdzie Boga” – zaznaczył.

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przypomniał, że także Kościół w Polsce posyła misjonarzy i misjonarki. Obecnie w 99 krajach  świata pracują 1883 misjonarki i misjonarze.

Bp Mazur zwrócił również uwagę na obecne wyzwania misyjne. „Pierwszym wyzwaniem misji jest inkulturacja. Jeśli Kościół nie podejmie próby przemawiania językiem kultury, to odstąpi od głównym zasad ewangelizacji” – stwierdził. Kolejnym wyzwaniem jest dialog międzyreligijny, a także dotarcie do ubogich, szczególnie podczas pandemii koronawirusa. Następne wyzwanie to szukanie nowych areopagów.

Bp Mazur zaznaczył, że misjonarze są mocni i silni mocą łaski Bożej, ale też siłą swoich darczyńców, którzy wspierają ich modlitwą i ofiarą. „Jedną z takich form jest modlitwa i wsparcie materialne. Chciałbym poprosić wszystkich użytkowników dróg, wszystkich kierowców, wszystkich pływających na jeziorach, szczególnie mazurskich, o włączenie się w Akcję św. Krzysztofa 1 grosz za 1 kilometr”. Bp Mazur przypomniał również przysłowie afrykańskie, który mówi: „Gdy das­­z biedakowi troszkę, Bóg odda ci dużo”.

„Zachęcamy kierowców do rachunku sumienia oraz do zapoznania się z tym, jak być chrześcijaninem także za kółkiem, na drodze” – powiedział ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska. „Modlimy się wraz z misjonarzami za wszystkich, którzy wspierają MIVA Polska, za ich rodziny” – dodał.

Ks. Kraśnicki przypomniał, że łączna suma przekazanej w 2020 roku pomocy od MIVA Polska na pojazdy misyjne wyniosła: 3.711.370 zł. Z tych funduszy zostały zakupione 52 samochody, 2 ambulanse, 4 busy, 24 motocykle, 51 rowerów dla katechistów, 2 traktory i 1 koń z wozem.

Z kolei ks. dr Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców, odniósł się do bezpieczeństwa na polskich drogach. „10 proc. wypadków powodują pijani kierowcy. Nie możemy o tym nie mówić” – zaznaczył. „Pijani kierowcy wiozą śmierć. Kierujemy apel do wszystkich ludzi w Polsce, abyśmy reagowali widząc osobę, która po alkoholu chce usiąść za kierownicą. Trzeba tego człowieka powstrzymać” – podkreślił.

„Każda inicjatywa prawna zmieniająca przepisy w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest istotna. Akcja Tydzień św. Krzysztofa jest dobrą okazją do tego, by rozmawiać na temat bezpieczeństwa na polskich drogach” – powiedział insp. Jacek Zalewski, prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Insp. Zalewski podkreślił, że działania podejmowane przez policję przynoszą efekt. Dane za pierwsze półrocze br., w stosunku do ubiegłego roku, pokazują, że liczba wypadków drogowych zmalała o 6 proc., a liczba ofiar śmiertelnych o 10 proc.

S. Tomasza Sadowska, pasjonistka, misjonarka z Kamerunu, podziękowała za pomoc płynącą z MIVA Polska. Najczęściej siostry korzystają z samochodów terenowych, które służą zakonnicom do transportu medycznego i do transportu leków z odległych miast. Transport pomaga siostrom również w pracy na wioskach, gdzie towarzyszą chorym na AIDS czy gruźlicę. Samochody służą zakonnicom także w posłudze edukacyjnej i duszpasterskiej.

Ks. Marek Sobotta, misjonarz w Papui Nowej Gwinei, podziękował MIVA Polska za dar, którym jest samochód, służący do transportu chorych, pracowników duszpasterskich, materiałów budowlanych. Ks. Sobotta obsługuje 19 stacji misyjnych, które dzielą od siebie bardzo duże dystanse i brak dobrych dróg.

Obchody Tygodnia św. Krzysztofa organizowane są przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska, zajmujące się pomocą misjonarzom w zdobywaniu środków transportu. Odbywają się one pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i związane są ze wspomnieniem św. Krzysztofa, który jest czczony jako Patron Kierowców i Podróżujących. Myślą przewodnią tegorocznych obchodów są słowa: W drogę do Źródła Życia.

Z Tygodniem św. Krzysztofa związana jest Akcja św. Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr, dzięki której misjonarze otrzymują potrzebne środki transportu.

BP KEP

>>Apel Krajowego Duszpasterstwa Kierowców

Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bp. Jerzego Mazura SVD na XXII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie! Osoby życia konsekrowanego!

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! Szanowni Kierowcy i Użytkownicy dróg!

Po raz dwudziesty drugi, w dniach 18 – 25 lipca 2021 obchodzimy w Kościele w Polsce Tydzień św. Krzysztofa. Obchody te organizowane są przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska, zajmujące się pomocą misjonarzom w zdobywaniu środków transportu. Odbywają się one pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i związane są ze wspomnieniem świętego Męczennika ze starożytności chrześcijańskiej, św. Krzysztofa, który jest czczony jako Patron Kierowców i Podróżujących. Jego popularny wizerunek umieszczamy często w naszych pojazdach i wzywamy jego pomocy i opieki, szczególnie gdy udajemy się w drogę. Jednak treść tego Tygodnia nie ogranicza się do spraw związanych z bezpiecznym podróżowaniem i duszpasterską troską o użytkowników drogi, ale mieści w swojej perspektywie sprawę misyjnej działalności Kościoła i jej potrzeb w zakresie środków transportu. Wyjście naprzeciw tym potrzebom misjonarzy, a więc poza obręb naszych lokalnych spraw i potrzeb, staje się naszym „misyjnym wyjściem”, o którym często mówi papież Franciszek i do którego zaprasza wszystkich wierzących.

Myślą przewodnią tegorocznych obchodów są słowa: W drogę do Źródła Życia. Ta myśl odnosi się przede wszystkim do Eucharystycznego Źródła, do którego sam Chrystus nas zaprasza, abyśmy z Nim zasiedli przy stole Wieczerzy Pańskiej i spożywali chleb Życia. Podczas pandemii dostęp do tego źródła został mocno ograniczony praktycznie w wszystkich zakątkach świata. Wierzący w znacznym stopniu zostali odcięci od tego życiodajnego Źródła, które jest zarazem centrum życia wspólnot chrześcijańskich. W wielu zakątkach świata, gdzie pracują polscy misjonarze i misjonarki, ta sytuacja trwa dalej i jest wyzwaniem dla misjonarzy i trudnym doświadczeniem.

Drodzy w Chrystusie!

W Tygodniu św. Krzysztofa ogarniamy naszą pamięcią i modlitwą naszych misjonarzy i misjonarki, których misjonarski trud mocno wiąże się z pokonywaniem odległości, aby dotrzeć do konkretnego człowieka, który czeka na swojego Miłosiernego Samarytanina, na jego wyciągniętą i chętną do pomocy dłoń, życzliwe słowo i dobrą radę, na Słowo życia i dar łaski płynący z Sakramentów Świętych, przywracający duchowe siły.

W swojej ostatniej encyklice Fratelli Tutti – O braterstwie i przyjaźni społecznej, papież Franciszek rozważając ewangeliczną przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie mówi o poranionym człowieku, który oczekuje na pomoc: Gdy wyruszamy w drogę, nieuchronnie spotykamy człowieka poranionego. Dzisiaj jest coraz więcej osób poranionych.… Każdego dnia stajemy przed wyborem: czy być miłosiernymi Samarytanami, czy też obojętnymi podróżnikami, mijającymi z daleka (…) Istotnie opadają nasze różnorodne maski, nasze etykiety i nasze przebrania: oto godzina prawdy. Czy pochylimy się, by dotknąć i opatrzyć rany innych? Czy pochylimy się, aby wziąć jedni drugich na ramiona? Jest to wyzwanie aktualne, którego nie powinniśmy się lękać.(69,70)

Środki transportu w misjonarskim posługiwaniu odgrywają ważną i niezastąpioną rolę. Nie tylko ułatwiają i umożliwiają codzienną pracę, ale i pomnażają możliwości pomocy i częstszej obecności w wielu wspólnotach i stacjach misyjnych oddalonych od misyjnego centrum. W tym miejscu pragnę wyrazić moją wdzięczność w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i wszystkich misjonarzy za wspieranie dzieła MIVA Polska i udział w znanej już dobrze w Polsce Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr, dzięki której misjonarze otrzymują potrzebne środki transportu. Składam moje serdeczne wyrazy uznania i podziękowanie za wielkoduszne wsparcie przekazane w trudnym czasie pandemii, za solidarne dzielenie się z tymi, którzy mają się gorzej od nas. Misje w czasie pandemii stały się ewangelicznymi gospodami, w których pomoc znaleźli i dalej znajdują potrzebujący, a pojazdy umożliwiają misjonarzom bycie posłańcami i aniołami miłosierdzia.

Dzięki ofiarom zebranym podczas ubiegłorocznej akcji św. Krzysztof MIVA Polska zrealizowała 78 projektów na 137 różnych pojazdów w 26 krajach świata. Z pomocy MIVA Polska skorzystali zarówno misjonarze Fidei Donum (księża diecezjalni), księża i bracia zakonni, siostry zakonne, polscy biskupi misyjni oraz misjonarze świeccy. Zakupione zostały 52 samochody, 2 ambulanse, 4 busy, 24 motocykle, 51 rowerów dla katechistów, 2 traktory i 1 koń z wozem. Pojazdy te służą w wieloraki sposób w realizacji powszechnej misji Kościoła. Jest to piękny wkład Kościoła w Polsce w ewangelizację świata, w której centrum stoi świadectwo Bożej miłości głoszone i dawane przez misjonarzy, szczególnie z myślą o najsłabszych i najbardziej potrzebujących. Łączna suma przekazanej w 2020 roku pomocy od MIVA Polska na pojazdy misyjne roku wyniosła: 3. 711.370 zł. Niech Bóg hojnie błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami wszystkich Darczyńców!

Pragnę i w tym roku zwrócić się z serdeczną prośbą do wszystkich osób duchownych i wiernych świeckich o udział w Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr na rzecz misyjnych środków transportu. Niech każda wspólnota parafialna oraz wspólnota zakonna włączy się w tę akcję i zorganizuje odpowiednią zbiórkę na ten szlachetny cel! Zachęcam każdego kierowcę i pasażera do włączenia się w tę szlachetną misyjną akcję pomocy. Podziękujmy za Bożą pomoc i opiekę w naszych codziennych podróżach i wesprzyjmy swoim darem naszych misjonarzy i misjonarki, a z naszej wdzięczności za szczęśliwie przejechane kilometry zrodzą się wielkie rzeczy, na miarę, którą sam Bóg zamierzył. Swoim zaś darem i swoją wdzięcznością będziemy obecni tam, gdzie nie możemy być fizycznie obecni. O aktualnych potrzebach misjonarzy informujemy w przesłanych do parafii materiałach duszpasterskich na obchody Tygodnia św. Krzysztofa, jak i na stronie www.miva.pl Wśród tegorocznych potrzeb, oprócz pojazdów do dyspozycji misjonarzy, znalazły się wózki dla niepełnosprawnych na misjach, które MIVA nazywa „Promieniami Miłosierdzia”. Potrzeby te obejmują zakup blisko 700 wózków, do miejsc i krajów, gdzie pracują polscy misjonarze. Pomoc ta jest szczególnym znakiem solidarności z najsłabszymi w tym trudnym czasie pandemii.

Umiłowani w Panu! Drodzy Użytkownicy pojazdów!

Uczestnicząc w misyjnej Akcji św. Krzysztof i dziękując za nasze bezpieczne podróże, troszczmy się jednocześnie o bezpieczne, odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach i tworzenie kultury bezpieczeństwa na drogach. Zadbajmy koniecznie o trzeźwość za kierownicą i nie zapominajmy o wzajemnej życzliwości i szacunku wobec innych użytkowników drogi. Każdy chrześcijanin powinien dawać też dobre świadectwo za kierownicą i podczas podróży.

Przyzywam wstawiennictwa św. Krzysztofa i św. Józefa oraz opieki Najświętszej Maryi Panny nad wszystkimi, szczególnie nad kierowcami i podróżującymi i udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Biskup Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
Biskup ełcki

Ełk-Warszawa, dn. 4 czerwca 2021

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA