Bp Mazur w Niedzielę Miłosierdzia Bożego: uwierzmy w miłosierdzie Boga, którym chce nas obdarzyć

„Uwierzmy w miłosierdzie Boga, którym chce nas obdarzyć. Nasze czasy i dzisiejsza ludzkość bardzo potrzebują miłosierdzia” – mówił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki podczas Mszy św. odpustowej odprawionej w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku.

W homilii Pasterz diecezji ełckiej zachęcał do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia. Podkreślał, że święto Miłosierdzia Bożego jest owocem pragnienia Jezusowego Serca, które zostało przekazane ludziom przez św. s. Faustynę, a urzeczywistnione przez św. Jana Pawła II. Zaznaczył, że „nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga”.

„Przesłanie Jezusa na dzisiejsze czasy to miłosierdzie. Nasze czasy to czasy miłosierdzia. Nasze czasy i dzisiejsza ludzkość bardzo potrzebują miłosierdzia ponieważ ludzkość jest poraniona, ludzkość nosi głębokie rany. Kościół ukazuje zranionej ludzkości swoje matczyne oblicze. Kościół idzie szukać zranionych i prowadzi ich do Chrystusa miłosiernego” – przekonywał biskup ełcki i wzywał, aby trudne sytuacje nie zniechęcały nas jako ludzi wierzących, ale jeszcze bardziej mobilizowały do ufności i zawierzenia Panu Bogu. „Zaufajmy Bogu i pamiętajmy, że światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu na nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu” – mówił.

Ordynariusz wyraził zaniepokojenie, jak wielu ludzi ma problem z wiarą w Boga. Kapłan zwrócił uwagę, że świat, w którym żyjemy jest pełen nieufności. „Kiedy patrzymy na Europę to musimy stwierdzić, że coraz bardziej się laicyzuje i oddala od chrześcijańskich korzeni. Kiedy patrzymy na naszą Ojczyznę, na ataki na małżeństwo, rodzinę, Kościół, proces laicyzacji, profanacje, odchodzenie od Boga, Kościoła to wołamy: Quo vadis? Europo – dokąd zmierzasz?; Polacy, którzy odrzuciliście Boga– dokąd zmierzacie?”- wołał biskup Mazur i przypominając słowa, które Jezus powiedział do s. Faustyny: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje”, zaznaczył, że „czeka nas wielka misja dawania świadectwa życia prawdziwie chrześcijańskiego, niesienia tej iskry miłosierdzia”.

Jak wskazał Pasterz diecezji, odczytana Ewangelia św. Jana wprowadza wiernych do Wieczernika, którym są zarówno święte miejsca, gdzie Jezus Miłosierny ukazywał się s. Faustynie, jak i Wieczernika, którym jest nasze serce: „Trwając w Bogu nasze serca napełniają się miłością, tą miłością, którą nas sam Chrystus umiłował. Uwierzmy w tę miłość Boga do człowieka. Uwierzmy w miłosierdzie Boga, którym chce nas obdarzyć. Szczególnie w to święto Bożego Miłosierdzia wnikajmy w nasze serca i odkryjmy w nich tajemnice Wieczernika w którym dzieją się wielkie zbawcze wydarzenia”.

Bp Mazur dodał, że aby zanurzyć się w Bożym miłosierdziu trzeba otworzyć się na obecność Zmartwychwstałego i uwierzyć. „Naszą siłą, naszą mocą jest nasza wiara. Gdy otworzysz drzwi swojego serca to usłyszysz słowa Pana: „Pokój Tobie!”. On usuwa z naszych serc strach, lęk i wątpliwości. On kiedy uznamy naszą grzeszność, kiedy Mu zaufamy obdarza nas darem miłosierdzia, które wyraża się w przebaczeniu grzechów. On napełnia nasze serca swoją obecnością” – zapewniał biskup ełcki i zachęcał do wiernego trwania przy Chrystusie, gdyż „zwycięża świat tylko ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym i w sercu uwierzy, że Bóg wskrzesił Go z martwych będzie zbawiony”.

Biskup zwrócił uwagę na dary Zmartwychwstałego którymi są: Pokój, Duch Święty, przebaczenie grzechów, błogosławieństwo dla tych, którzy nie widzieli a uwierzyli. „Medytujmy nad tymi darami. Korzystajmy z łask, które płyną z sakramentów. Jakże bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, by przychodził z pomocą naszej słabości. Otwórzmy się na przebaczenie grzechów, na Chrystusowy Pokój, Jego błogosławieństwo, Jego miłosierdzie” – zachęcał podkreślając, że „te dary zostały dane darmo dla świata”, a „Kościół przez wieki je przekazuje światu poprzez głoszone słowo, sakramenty oraz poprzez całą swoją służbę dla świata”.

Biskup zwrócił uwagę, że to każdy z nas ma stawać się świadkiem Bożego Miłosierdzia w dzisiejszym świecie. „Nieśmy te iskrę miłosierdzia, ten ogień miłosierdzia i zapalajmy go w sercach ludzi pogubionych, zranionych. Nieśmy tę iskrę miłosierdzia w mocy Ducha Świętego do naszych rodzin, miejsc pracy, na terenie naszej diecezji, Ojczyzny, Europy i świata” – prosił kapłan.

W sanktuarium odmówiono wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji ustania epidemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, a także za tych, którzy walczą z wirusem oraz o potrzebne łaski dla rządzących. Bp Jerzy Mazur dokonał Aktu zawierzenia diecezji i świata Miłosierdziu Bożemu.

Dzisiejszy odpust był poprzedzony Nowenną do Miłosierdzia Bożego. Od 2 kwietnia, w ciągu dziewięciu dni modlili się i czuwali między innymi: pracownicy i wolontariusze Caritas, nauczyciele i wychowawcy, dzieci i młodzież, wspólnoty i ruchy katolickie diecezji, rodzice osób powołanych – kapłanów, sióstr zakonnych i seminarzystów.

Niedziela Miłosierdzia, rozpoczyna 77 Tydzień Miłosierdzia, przeżywany w tym roku pod hasłem: „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”. Święto Miłosierdzia Bożego to również dzień patronalny Caritas.

rr

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA