Wspólnoty darem Kościoła – III Kongres w diecezji (spotkanie organizacyjne)

Kościół ma coś ważnego do przekazania światu. To jest głoszenie Ewangelii o życiu wiecznym, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie – mówił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki podczas pierwszego spotkania organizacyjnego, dotyczącego III Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej.

W środę, 8 lutego odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich wspólnot działających na terenie diecezji ełckiej oraz ich duchowi opiekunowie. Zgromadzeniu przewodniczył bp Jerzy Mazur. Nakreślił uczestnikom sytuację Kościoła ełckiego i wyzwania roku duszpasterskiego: „Wierze w Kościół Chrystusowy”. Także przypomniał, że trwający Synod mocno podkreśla potrzebę większej współpracy duchownych ze świeckimi. A najlepszą szkołą formacyjną są wspólnoty, ruchy kościelne, stowarzyszenia i bractwa.

Kongres odbędzie się w trzech stacjach: 27 maja – stacja kongresowa dzieci;  17 czerwca – stacja kongresowa młodzieży i dorosłych; 18 czerwca – stacja kongresowa w parafiach. Uczestnicy spotkania zapoznali się z propozycją programu i celem Kongresu.

Odnowa w Chrystusie

Bp Mazur przypomniał, że obecny rok duszpasterski jest zachętą do głębszej refleksji nad tematem Kościoła. Wyjaśnił zebranym na czym polegają prawdziwe reformy w Kościele. Prawdziwa reforma Kościoła powinna mieć na celu odnowę w Chrystusie oraz rozpalenie na nowo gorliwości apostolskiej na rzecz wiecznego zbawienia człowieka. Reformę Kościoła należy postrzegać jako odnowę domu Bożego – mówił.

Jak zaznaczył, wspaniałym środowiskiem umacniania się na drodze wiary są wspólnoty, ruchy kościelne, stowarzyszenia, bractwa. To właśnie dzięki powiewowi Ducha Świętego szczególnie po Soborze Watykańskim II powstało wiele wspólnot jako odpowiedź na pytanie – a co teraz będzie?. Duch Święty dał znać o sobie i powiał odnowieniem już istniejących wspólnot i powstaniem nowych ruchów kościelnych, wspólnot, stowarzyszeń i bractw. Dzisiaj w duchu nowej ewangelizacji, by przyczyniać się do umacniania w wierze wiernych, do odnowienia parafii konieczne jest, aby parafie stawały się „wspólnotą wspólnot>”, wspólnotami misyjnymi, a ich członkowie byli uczniami misjonarzami Jezusa Chrystusa – stwierdził hierarcha. Dzisiaj nie każdemu ochrzczonemu wystarcza życie religijne ograniczone do niedzielnej Mszy św. Wiele osób poszukuje głębszego doświadczenia wiary we wspólnocie uczniów Chrystusa. Ruchy są właśnie miejscem wypracowywania stylu życia człowieka świeckiego i odkrywania swego powołania do świętości i ewangelizacji – dodał.

Po co Kongres?

– Kongres będzie wspaniałą okazja do dziękczynienia Bogu za dary, których nam udziela w różnych wspólnotach oraz do pogłębienia poczucia odpowiedzialności za te dary i właściwe ich wykorzystanie w służbie Bogu i ludziom.

– Jak zaznaczył biskup ełcki, ten czas jest  szczególną szkolą duchowości komunii. Charakteryzuje nas różnorodność charyzmatów, metod i programów apostolstwa, a przecież stanowimy jedno w łonie Kościoła. Kongres wzywa nas do uczenia się komunii. Takiej właśnie duchowości komunii pragniemy się uczyć w tych dniach przygotowywania się do niego, trwania i po Kongresie.

Kongres jest również dobrym czasem, by ożywić i odnowić naszą misję w Kościele wynikającą z chrztu świętego i bierzmowania oraz przynależności do jednej ze wspólnot, ruchów kościelnych. Racją istnienia ruchów i stowarzyszeń w Kościele jest ewangelizacja – stwierdził bp Mazur.

– Kongres jest dobrym czasem do odnowienia parafii, aby stawały się one  „wspólnotą wspólnot”, wspólnotami misyjnymi. Jest okazją do ożywienia już istniejących w parafii wspólnot, ruchów kościelnych, stowarzyszeń, bractw oraz powołania do istnienia nowych, bardziej formacyjnych wspólnot.

– Jest również zadaniem duszpasterzy i świeckich zaangażowanych w ruchy, aby zachęcali innych wiernych do  zrzeszania się w różnych wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych, a podstawą jest zawsze świadectwo życia.

 

Nasze przygotowanie

Duchowe i formacyjne

– modlitwa w parafiach, wspólnotach zakonnych, rodzinach, w ruchach kościelnych, w intencji owocnego przygotowania do III Kongresu,

– skierowanie  prośby do ludzi chorych, by ofiarowali swoje modlitwy i cierpienia w tej intencji,

– czytanki na miesiąc maj o tematyce Kongresu (prezentacja wspólnot),

– studiowanie adhortacji „Evangelii gaudium”, jako fundamentalnego  vademecum dla ruchów kościelnych, wspólnot, stowarzyszeń i bractw.

Katechetyczne

– katechezy dla dzieci i młodzieży o tematyce Kongresu,

– Konkursy, inscenizacje, wystawy.

Ewangelizacyjne

– w czasie rekolekcji wielkopostnych ukazywać rolę wspólnot we wzrastaniu w wierze,

– do Kongresu zaplanować przynajmniej 3 spotkania danej wspólnoty i przekazywać nie tylko informacje o Kongresie, ale przede wszystkim o misji człowieka ochrzczonego w Kościele i roli wspólnot we wzrastaniu w wierze,

– Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna na swoich 3 spotkaniach zajmie się podobną tematyką jak wspólnoty oraz zaplanowaniem stacji kongresowej w parafii,

– w każdym numerze Martyrii zamieścić materiał o wspólnotach, roli ludzi świeckich w życiu Kościoła,

– wystawy, plakaty, materiały ewangelizacyjne, katechetyczne.

Charytatywne

– dzieła miłosierdzia podjęte przez poszczególne wspólnoty,

– diecezjalne dzieło miłosierdzia.

Spotkanie zakończyło się dyskusją nad programem kongresowym, który to przedstawiamy w najbliższych nr Martyrii. Zostało również wybrane hasło kongresowe: Wstańcie, chodźmy!

Każdy z nas ma swoją misję w Kościele i jest zaproszony do odkrywania jej również na drodze wspólnoty. Niech III Kongres będzie dla nas wszystkich umocnieniem wiary i radością wspólnego świętowania. 

ks. KZ

 

Pozostałe artykuły