Refleksja na temat  hasła Kongresu

III KONGRES RUCHÓW, WSPÓLNOT I STOWARZYSZEŃ KOSCIELNYCH DIECEZJI EŁCKIEJ

 

 

Hasło:  „Wstańcie, chodźmy”

 

Te słowa Chrystus wypowiedział do śpiących uczniów w Ogrodzie Oliwnym przed gotowością do przyjęcia Kielicha męki.

 

Te słowa „Wstańcie, chodźmy” (Mk 14,42) Jezus kieruje dzisiaj do nas ludzi ochrzczonych  zapadających często w czas świętego spokoju, obojętności, zwątpienia i zniechęcenia.

 

Te słowa zachęcają nas do podjęcia walki z siłami grzechu i zła nie tylko w życiu własnym, ale także we wspólnocie Kościoła i narodu.

 

Te słowa są zaproszeniem do Wieczernika, by tam zostawić lęk i strach, by otworzyć się na dary Ducha Świętego, by On umocnił naszą wiarę, napełnił nasze serca odwagą, miłością, nadzieją i pokojem.

 

Te słowa są zaproszeniem, by w mocy Ducha Świętego, z entuzjazmem i zapałem głosić Ewangelię o zbawieniu w swoich rodzinach, miejscu pracy, przebywanie i aż po krańce ziemi.

 

Te słowa wybraliśmy jako hasło III Kongresu wspólnot, ruchów kościelnych, stowarzyszeń i bractw w diecezji ełckiej. One są zaproszeniem do jednej ze wspólnot istniejących w parafii. I ty też wstań z kanapy, idź do wspólnoty, które są szkołą świętości i ewangelizacji. Idź i pytaj czego Bóg chce od ciebie? Idź i głoś. Idź i służ. Idź i bądź świadkiem.

 

„Wstańcie, chodźmy”. Niech te słowa obudzą nas z wiary zmęczonej, z obojętności i wygodnictwa oraz pomogą nam na nowo odnowić relacje z Bogiem i drugim człowiekiem.

Powtarzając słowa naszego Pana i Mistrza mówię do was:

 

„Wstańcie, chodźmy”,   by być mocnymi tą mocą, którą daje wiara,

by być mocnymi tą mocą, którą daje miłość,

by być mocnymi tą mocą, którą daje nadzieja,

by być mocnymi tą mocą, którą daje pokój,

by być mocnymi tą mocą, którą daje odwaga.

 

Zaufaj Chrystusowi, obierz Go za Pana i Króla swojego serca. Idź z Nim i za Nim. On zawsze będzie z tobą na twojej drodze, aż do celu, aż do Nieba.

 

 

Pozostałe artykuły