Ministranci i lektorzy – ZAPROSZENIE

Króluj nam Chryste !!!

Drodzy Księża opiekunowie Ministrantów i Lektorów.

Dnia 17 czerwca 2023 r. w ramach III Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej odbędzie się spotkanie wszystkich Ministrantów i Lektorów
z terenu diecezji wraz z ich Opiekunami.

Spotkanie odbędzie się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. Recepcja wspólnot Służby Liturgicznej z poszczególnych Parafii wraz z ich Opiekunami od godz. 9.30-10.00

Modlitwa, konferencja, zabawa, wspólny czas, przemarsz na plac, Msza św. na Placu Świętego Jana Pawła II. Posiłek (agapa). Zakończenie o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Serdecznie zapraszamy! Potraktujmy to spotkanie jako sobotnią zbiórkę Służby Liturgicznej Ołtarza, w większym składzie i większej radości.

Ks. Artur Hałucha prefekt WSD Ełk

 

Ps. Ministranci i Lektorzy zabierają ze sobą swoje stroje liturgiczne, kapłani albę. W celu organizacyjnym proszę o zgłoszenia przewidywanej liczby ministrantów i lektorów z poszczególnych parafii oraz imienia i nazwiska Księdza, który z nimi przyjedzie. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: wsd@diecezja.elk.pl do dnia 10 czerwca  2023 r.

Pozostałe artykuły