Spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w ramach przygotowania do III Kongresu  Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej – Maj

Konspekt

Majowe spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej powinno składać się z trzech części. W pierwszej części spotkania członkowie Rady wspólnie omawiają, jakie ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia istnieją i działają w parafii oraz przeprowadzona jest dyskusja w oparciu o przygotowane pytania. W drugiej części spotkania członkowie Rady prowadzą dyskusję na temat udziału poszczególnych wspólnot w Stacji młodzieżowej i dorosłych, która odbędzie się w sobotę 17 czerwca 2023 roku w Ełku. Trzecia część spotkania będzie poświęcona Stacji kongresowej w Parafii, w niedzielę 18 czerwca w oparciu o przygotowany materiał.

 

I część spotkania: Ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia w parafii

Które z poniższych wspólnot istnieją i działają w parafii oraz ile osób do nich należy?

– Wspólnota Żywego Różańca

-Różaniec rodziców za dzieci

-Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci

-Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

-Odnowa w Duchu Świętym

-Domowy Kościół

-Ruch Światło Życie

-Akcja Katolicka

-Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

-Wspólnota Krwi Chrystusa

-Harcerze

-Gloriosa Trinita

-Przyjaciele Oblubieńca

-Rycerze Kolumba

-Bractwo św. Józefa

-Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II

-Wojownicy Maryi

-Grupa adorująca Najświętszy Sakrament

– Rodzina „Radia Maryja”

-Pomocnicy Jezusa Miłosiernego

-Ministranci i lektorzy

– Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.

– Chór parafialny

– Schola parafialna

-Droga Neokatechumenalna

-Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

-Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

-Grupa modlitwy św. Ojca Pio

-Franciszkański Zakon Świeckich

-Apostolstwo dobrej śmierci

-Ełcki wolontariat misyjny

-Wspólnota „Margaretka”

– Wspólnota „Promienie miłosierdzia”

– inne (jakie?)

Po ustaleniu, jakie wspólnoty istnieją w parafii, przechodzimy do dyskusji w oparciu o następujące pytania:

Która wspólnota jest „najsilniejsza”, a która najsłabsza?

Która ze wspólnot (po czasie pandemii) umocniła się, a która osłabła?

Co można zrobić, aby słabsze wspólnoty się rozwinęły?

Co najsilniejsze wspólnoty robią dla wspólnoty parafialnej?

Jak pomóc słabszym grupom wzmocnić się?

Czy wspólnoty współpracują ze sobą na rzecz rozwoju parafii?

Czy któraś ze wspólnot w ostatnim czasie przestała istnieć?

Czy są wspólnoty, które istnieją tylko teoretycznie?

Czy w ostatnim czasie w parafii powstały nowe wspólnoty?

 

II część spotkania: dyskusja dotycząca udziału poszczególnych wspólnot w Stacji młodzieżowej i dorosłych, która odbędzie się w sobotę 17 czerwca 2023 roku w Ełku.

 

III część spotkania: dyskusja dotycząca zorganizowania Parafialnej Stacji Kongresu, która odbędzie się w niedzielę 18 czerwca 2023 roku. Dyskusję przeprowadzamy w oparciu o przygotowany materiał.

 

Protokół z całości spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskie prosimy przesłać do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Ełckiej Kurii Diecezjalnej do 10 czerwca 2023 roku.

 

                                                              Ks. Karol Sokołowski

                                      Diecezjalny Moderator wspólnot i ruchów kościelnych

 

 

Jak możemy przeżyć stację III Kongresu Ruchów, Wspólnot
i Stowarzyszeń Kościelnych w Parafii

 

Prezentacja wszystkich wspólnot

Stacja kongresowa w parafii jest dobrą okazją, aby wszyscy wierni uświadomili sobie, że cała wspólnota parafialna składa się m. in. z różnych mniejszych wspólnot, wśród których zrzeszeni są dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Wśród tych wspólnot mamy koła, ruchy i grupy o charakterze modlitewnym, liturgicznym, charyzmatycznym czy typowo ewangelizacyjnym. Podczas tej stacji kongresowej możemy zaprezentować jedność parafii w różnorodności tych wszystkich wspólnot. Jak to możemy uczynić?

 

Msza św. kongresowa

Zawsze najważniejszą modlitwą Kościoła oraz najważniejszym momentem parafialnego świętowania pozostaje Msza św. Podczas wspólnej Eucharystii pokażmy, że ten dzień jest rzeczywiście spotkaniem jednoczącym wszystkie ruchy i wspólnoty istniejące w parafii. Każdy Proboszcz zadba, aby tego dnia odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna w intencji wszystkich wspólnot funkcjonujących w parafii. Niech będzie widoczne zaangażowanie ministrantów, lektorów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., chórów i scholi parafialnych w liturgię. Przed Mszą św. modlitwę różańcową czy inną modlitwę niech prowadzą członkowie i członkinie istniejących grup modlitewnych. Modlitwę powszechną niech prowadzą przedstawiciele różnych ruchów i wspólnot. Tę różnorodność wspólnot w parafii niech ukaże również procesja z darami ołtarza. Natomiast w homilii warto przypomnieć rolę ludzi świeckich w budowaniu żywego Kościoła oraz jaka jest misja poszczególnych wspólnot istniejących w parafii w odnowie życia parafialnego. Po każdej Mszy św. wspólnoty typowo charyzmatyczne niech poprowadzą ewangelizację zgodnie z charyzmatem swojej wspólnoty. To także dobra sposobność do ożywienia wspólnot w parafii, do uzupełnienia istniejących i powołania nowych.

 

Kongresowy festyn parafialny

Przeżywanie Kongresu w parafii stanowi okazję, aby zorganizować festyn parafialny, podobnie jak organizuje się festyny chociażby z okazji odpustu parafialnego czy dożynek parafialnych, oczywiście uwzględniając specyfikę parafii. Poszczególne wspólnoty istniejące w parafii mają sposobność, aby pokazać że chrześcijanin jest świadkiem prawdziwej radości, którą daje Jezus. Tę radość również daje wspólne przeżywanie wiary w Boga. Proponujemy m.in., aby każda wspólnota działająca w parafii przygotowała stoiska informacyjno-gastronomiczne. W ten sposób każdy uczestnik festynu będzie mógł bardziej poznać daną wspólnotę, ale również otrzymać lub nabyć „smaki wspólnoty”. Można zorganizować przegląd piosenki lub koncert ewangelizacyjny, połączony z prezentacją poszczególnych wspólnot. Warto przygotować różne gry i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tam, gdzie jest to możliwe warto zorganizować „bieg kongresowy”. Najważniejsze jest, aby żadna wspólnota nie została pominięta w zorganizowaniu i przebiegu festynu kongresowego.

 

Ks. Jacek Uchan

 

 

Katecheza Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego

w „Radiu Maryja”

 

Przewielebnych Księży prosimy o przekazanie poszczególnym wspólnotom działającym w parafii i wszystkim wiernym informacji, że Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki w sobotę 3 czerwca o godz. 8.30 w „Radiu Maryja” wygłosi katechezę na temat: „Zaangażowanie ludzi świeckich w życie Kościoła”. Katecheza będzie również zamieszczona na profilu internetowym „Radia Maryja” www.radiomaryja.pl Katecheza Biskupa Ełckiego pomoże nam w przygotowaniu się do III Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej.

 

 

Pozostałe artykuły