Prośba bp. Dariusza Zalewskiego o modlitwę w intencji Kongresu

Moi Drodzy,

17 czerwca 2023 r., w Ełku będzie miał miejsce III KONGRES RUCHÓW, WSPÓLNOT I STOWARZYSZEŃ KOŚCIELNYCH DIECEZJI EŁCKIEJ. Wcześniej, 27 maja, swoje wspólnotowe święto będą przeżywały dzieci w Studzienicznej i tuż po zakończenie Kongresu w Ełku, 18 czerwca, poszczególne wspólnoty parafialne również będą zgłębiać tajemnice Parafii jako wspólnoty wspólnot. Wiążemy wielkie nadzieje z Kongresem, ufając, że w Roku Duszpasterskim, który  przeżywamy pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, pozwoli on odkryć znaczenie parafii jako „wspólnoty wspólnot” i ożywić życie duchowe w naszej diecezji. Jako Przewodniczący Komitetu przygotowującego Kongres, serdecznie proszę o modlitwę, aby wydał on błogosławione owoce. Prośbę tę kieruję w sposób szczególny do osób dotkniętych jakimkolwiek cierpieniem czy chorobą, mając świadomość, że mają one szczególne miejsce w Jezusowym Sercu i mogą wyprosić wiele łask.

Z wyrazami wdzięczności i pasterskim błogosławieństwem

+ Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej

 

MODLITWA OFIAROWANIA CIERPIENIA

Panie Jezu Chryste, łączę moje cierpienie z Twoim cierpieniem,

mój krzyż z Twoim krzyżem. Cały mój ból fizyczny

i duchowy składam w Twoich ranach, bo w nich jest moje

uzdrowienie. Oddaję Ci także mój lęk przed cierpieniem

i śmiercią.

Przez wstawiennictwo św. Józefa ofiaruję Ci moje udręki ciała

i duszy w intencjach Kościoła, kapłanów i sióstr zakonnych,

a także nowych powołań kapłańskich i Kongresu Ruchów,

Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej.

Przyjmij, proszę, moją modlitwę. Amen

Św. Józefie módl się za nami!

Pozostałe artykuły