Przydział wspólnot z diecezji do poszczególnych parafii ełckich (17.06)

1.Parafia pw. św. Wojciecha – Róże Żywego Różańca i inne wspólnoty różańcowe, Matki w modlitwie, Rodzice modlący się za swoje dzieci, Margaretki, Wspólnota Krwi Chrystusa, Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca.

Osoby odpowiedzialne: Ks. kan. Marek Bednarski i Ks. kan. Dariusz Rogiński.

 

 1. Parafia pw. Ducha Świętego – Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, Grupa modlitewna św. O. Pio, Niepełnosprawni, Ogniska pokutne, Ruch Gloriosa Trinita, Benedictus.

Osoby odpowiedzialne: Ks. kan. Jacek Nogowski, ks. Piotr Mozyro. S. Benedyktynka

 

 1. Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego – Młodzież: KSM, Harcerze, Młodzież salezjańska, Animatorzy Oratorium, Salezjańska Organizacja Sportowa (SALOS), Fundacja DNT, Szkolne Koła Caritas, Oaza, Wolontariat Misyjny.

Osoby odpowiedzialne: Ks. Tomasz Bondzio, Salezjanie, S. Donata Topa, p. Monika Zubowicz

 

 1. Parafie pw. św. Jana Pawła II – Rycerze św. Jana Pawła II, Rycerze Kolumba, Bractwo św. Józefa, Wojownicy Maryi. Grupa pielgrzymkowa.

Osoba odpowiedzialna: Ks. kan. Tadeusz Białous. Ks. Łukasz Kordowski

 

 1. Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego – Rodzina Radia Maryja, Duszpasterstwa Specjalistyczne i zawodowe, Chóry parafialne, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i inne

Osoby odpowiedzialne: Ks. Andrzej Oleksy, ks. Michał Puczyłowski, Siostra Benedyktynka

 

 1. Parafia pw. bł. Karoliny – Nadzwyczajni Szafarze Komunii świętej, Katecheci, Franciszkański Zakon świeckich,

Osoby odpowiedzialne: Ks. kan. Marek Janowski., Ks. Wojciech Kotarski, p. Marta Rózio

 

 1. Parafia pw. św. Tomasza – Odnowa w Duchu Świętym, Przyjaciele Maryi.

Osoby odpowiedzialne: Ks. kan. Jarosław Dąbrowski i p. Agnieszka Opaluch.

 

 1. Parafia pw. Królowej Apostołów – Ruch Rodzin Nazaretańskich, Wspólnota Wieczystej Adoracji, Oddanie 33, Ruch Fokolari.

Osoba odpowiedzialna: Ks. Daniel Kowalski i animatorzy

 

 1. Parafia pw. Chrystusa Sługi – Neokatechumenat, wspólnoty Miłosierdzia.

Osoby odpowiedzialne: Ks. prał. Mieczysław Brzóska i katechiści.

 

 1. Parafia pw. Opatrzności Bożej –Domowy Kościół, Ruch Światło Życie, Grupa Biblijna, Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar”.

Osoba odpowiedzialna: Ks. kan. Jerzy Szorc, Ks. kan. Krzysztof Mulewski.

 

 1. Parafia pw. św. Jana Ap. i Ew. – Akcja Katolicka, Civitas Christiana, Caritas Diec. Ełckiej, Parafialne Zespoły Caritas, Apostolstwo Chorych, (od Lewoca nazwa).

Osoby odpowiedzialne: Ks. kan. Maciej Gilewski, Ks. Ryszard Sawicki

 

 1. Wyższe Seminarium Duchowne – Ministranci i Lektorzy.

Osoba odpowiedzialna: Ks. Artur Hałucha, Ks. Dariusz Konopko.

 

13. Karmel – wierni liturgii przedsoborowej.

Osoba odpowiedzialna – Ks. kan. Jacek Stefański

 

 

Pozostałe artykuły