Filipów – Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Msze Święte:

8:00 10:00 12:00 18:00

Adres:

Konopnickiej 5, 16-424 Filipów

Rys historyczny: Już w 1562 r. we włości Szembelowskiej powstałej w 1512 r, spotykamy plebana Wojciecha Grabowskiego. Gdy 8 września 1570 r. z połączenia Dowspudy i Szembelowizny król założył miasto Filipów, wtedy na prośbę Jana Witkowskiego, leśniczego perstuńskiego i nowodworskiego, Zygmunt August erygował 27 czerwca 1571 r. parafię. Pierwszy jej proboszcz Jakub Grzebski zbudował kościół drewniany p.w. Świętego Ducha. Drugi kościół drewniany zbudowano w 1718 r. p.w. Wniebowzięcia NMP. Trzeci kościół murowany zbudowano wg. planów C. P. Aignera, staraniem ks. J. Myszkiewicza w 1841 r. i powiększono w 1884 r. przez ks. W. Sienkiewicza. W czasie działań wojennych w 1915 r. znacznie zrujnowany, odbudowany w latach 1923-1926 staraniem ks. St. Dąbrowskiego. Po zniszczeniu wojennym w 1944 r. odbudowany przez księży proboszczów A. Kowalczyka i H. Pogorzelskiego. Staraniem ks. K. Uszyńskiego w 1978 r. powiększono kaplice i zakrystie przez przedłużenie bocznych naw. W ostatnim 10-cioleciu odrestaurowano kościół na zewnątrz i wewnątrz wyposażając w nowe elementy (ołtarz, chrzcielnicę, ławki, żyrandole).

Wyposażenie: Świątynia trzynawowa w stylu dorycko-klasycystycznym, kryta blachą. Po prawej stronie kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z pięcioma dzwonami. Posadzka w świątyni wykonana z marmuru. W nastawie ołtarza głównego umieszcza się obraz (wymieniany w zależności od okresu liturgicznego). Ołtarz soborowy wraz z podium został przeniesiony z katedry ełckiej w 1999 r.

Odpusty: Zesłanie Ducha św. i Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia)

Księgi parafialne: niekompletne od roku 1860, systematycznie prowadzone od 1945r.
Telefon: 509 941 246