Gąski – Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego

Msze Święte:

8:30 10:30 12:15 (kaplica w Kijewie) Dni powszednie: 18.00 (zimą 17.00)

Adres:

Gąski 27, 19-400 Gąski

Rys historyczny: Miejscowość została założona w 1741 r. W tym samym roku utworzono tu parafię ewangelicką i wzniesiono pierwszy drewniany kościół. W latach 1831-1833 wzniesiono obecny, murowany kościół do którego na początku XX wieku dobudowano wieżę. W 1945 r. miejscowość zasiedliła ludność polska wyznania rzymskokatolickiego. Wówczas to przejęto poprotestancki kościół i poświęcono go dla kultu katolickiego. Kanonicznej erekcji parafii dokonał Bp Tomasz Wilczyński w 1962r.

Wyposażenie: Kościół jest budowlą halową, murowaną w stylu neoklasycystycznym, z wyodrębnionym niewielkim prezbiterium do którego od strony północnej przylega zakrystia z monumentalną wieżą. Korpus nawowy podzielony jest kolumnami podtrzymującymi balkony, tak że dzieli go jakby na trzy nawy. W świątyni są dwa ołtarze: główny w prezbiterium i boczny w nawie północnej. Nastawa ołtarza głównego została wykonana w latach 50.tych w Giżycku.

Odpusty: św. Antoniego Padewskiego – 13 czerwca, MB Anielskiej – 2 sierpnia, MB Bolesnej – 15 września

Księgi parafialne: od 1946.

Kaplica: Filialna pw. Matki Bożej Bolesnej w Kijewie
Telefon: 576-163-142
e-mail: pleban646@wp.pl