Kaletnik – Parafia pw. Ducha Świętego

Msze Święte:

niedziele: 9.00, 10.00
(w budynku szkoły w Jeglińcu), 12.00
dni powszednie: 7.00, 17.00
(od października do maja 16.00),

Adres:

Kaletnik, 16-411 Szypliszki

Rys historyczny: Parafia p.w. Ducha Św. w Kaletniku została erygowana 10 marca 1794 r. przez Ks. Bpa Ignacego Jakuba Massalskiego. Obecny kościół parafialny zbudowano w okresie międzywojennym. Poświęcił go 1 września 1935 r. Ks. Bp B. Gumowski a konsekrował 20 sierpnia 1994 r. Ks. Bp Wojciech Ziemba, Biskup Ełcki.

Wyposażenie: kościół zbudowany z cegły, tynkowany, pokryty blachą ocynkowaną. Jest budowlą trzynawową Główny ołtarz kościoła w stylu barokowym. W górnym polu rzeźba gołębicy, symbolu Ducha Sw.- Patrona parafii. Ołtarz soborowy i lektorium z marmuru. Tradycyjna ambona i ławki dla wiernych.

Odpusty: Zesłanie Ducha Świętego, MB Pocieszenia (niedziela po św. Augustynie)

Księgi parafialne: od 1920 r., kronika parafialna od 1998 r.
Telefon: (87) 564-79-28