Radzieje – Parafia pw. Chrystusa Króla

Msze Święte:

w niedziele: 8.45 (Sztynort), 10.00; 12.00
w dni powszednie: 7.30 (pn.-śr.) 18.00 (czw.-sb.)

Adres:

Radzieje, ul. Węgorzewska 17
11-600 Węgorzewo
Telefon: 785 227 883

Rys historyczny: Wieś Radzieje powstała w XV w. na mocy dekretu lokacyjnego z dn. 7 września 1437 r. Kościół w Radziejach przed reformacją był pw. św. Mikołaja i należał do archiprezbiteratu w Reszlu. Na miejscu pierwotnego, zrujnowanego kościoła nowy kościół wybudowany został w Radziejach w roku 1673 dzięki finansowemu wsparciu Ahasvera von Lehndorffa. Przywilejem Fryderyka Wilhelma z 4 listopada 1683 r. Ahasver von Lehndorff uzyskał dziedziczne prawo patronackie nad kościołem w Radziejach. Obecny kościół wybudowali ewangelicy w 1827 r. Po II wojnie światowej świątynia przeszła na rzecz wspólnoty katolickiej. Parafię erygował w 1962 r. Ks. Bp Tomasz Wilczyński, Biskup w Olsztynie.

Wyposażenie: Świątynia zbudowana na planie foremnego ośmioboku z cegły, kamieni polnych oraz materiałów z ruin XV wiecznych pozostałości po dawnym kościele. Ostrosłupowy dach pokryty dachówką zakończony jest latarnią. Projektantem kościoła miał być następca tronu Fryderyk Wilhelm IV. W centralnej części kościoła znajduje się naturalnej wielkości figura Chrystusa na krzyżu, wykonana z polichromowanego betonu. Z dawnego wyposażenia kościoła zachowały się dwa niderlandzkie obrazy z pierwszej połowy XVII w.: Pojmanie Chrystusa i Chrystus przed Piłatem. Z tego okresu jest również barokowy anioł chrzcielny, amorek i figury ewangelistów.

Odpust: Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (ostatnia niedziela zwykła)
Księgi parafialne: od 1957 r.