Rygałówka – Parafia pw. Przemienienia Pańskiego

Msze Święte:

dni powszednie: 8.00,
niedziele: 8.00, 10.00, 12.00
(kaplica w Bohaterach Starych)

Adres:

Rygałówka 7, 16-315 Rygałówka

Rys historyczny: Przed 1506 rokiem Hrynko Chodkiewicz Wołłowicz z Bali, horodniczy grodzieński, otrzymał ziemie po obu stronach rzeki Niedźwiedzicy i założył tam dwór Lipsk, później zwany Lipskiem Murowanym. Obok niego założono wsie min. Rygałówkę. Nazwa wsi Rygałówka najprawdopodobniej została przerobiona z litewskiej nazwy w znaczeniu łąka o zygzakowatym, wygiętym kształcie nad którą jest położona. Wraz z akcją kolonizacyjną od XVI wieku rozwijała się sieć parafialna. Po wybudowaniu nowego kościoła tytuł parafii został w 1818 roku przemianowany na Przemienienie Pańskie. Wiemy również, że pod koniec XVIII wieku parafia nosiła wezwanie św. Mikołaja i posiadała kaplicę filialną w Ponarlicy, erygowaną przez chorążych Buchowieckich. Formalne uśmiercenie obrządku grekokatolickiego nastąpiło 18 lutego 1875 roku ukazem cara Aleksandra II. Wielu wiernych z parafii Rygałówka za przykładem swojego pasterza ks. Michała Gajdymowskiego, aby nie narazić się na represje przyjęło prawosławie, wielu jednak trwało w wierze ojców, co łączyło się z licznymi trudnościami, przede wszystkim z możliwością zaspokajania potrzeb religijnych. Od tego momentu parafia staje się prawosławną. Obecny kościół w 1901 r. rozpoczęto budować jako prawosławną cerkiew murowaną, ponieważ poprzednia cerkiew drewniana jeszcze unicka była tak zniszczona, że nie było można odprawiać Mszy Świętej w zimie. Wmurowanie kamienia węgielnego w fundament odbyło się 22 maja 1901 roku. Budowa cerkwi w Rygałówce została ukończona w bardzo krótkim czasie, tzn. w październiku 1902 r. i konsekrowana przez archimandryta Ewlogejma. Świątynia wzniesiona na planie krzyża greckiego, z wieżą na planie ośmiokąta, od południa wpisaną w plan korpusu, przykryto ją kilkoma kopułami. Punktem zwrotnym w życiu wiernych zamieszkujących parafię był rok 1905. Po klęsce Rosji w wojnie japońskiej doszło do ogłoszenia 30 kwietnia 1905 roku edyktu tolerancyjnego i amnestii za przewinienia religijne. Ukaz nie przywracał unii, jednak pozwalał opowiedzieć się za dobrowolnym wyznaniem (katolickim lub prawosławnym). Liczba wiernych prawosławnej cerkwi w parafii Rygałówce zmniejszała się do tego stopnia, że tuż po wybuchu I wojny światowej w 1914 roku wyjechał pop prawosławny, pozostawiając cerkiew z malutką garstką swoich wiernych. Dnia 27 maja 1919 r. Bp Antoni Karaś na prośbę wiernych utworzył w Rygałówce parafię rzymskokatolicką, gdyż niemal wszyscy wierni przeszli na ten obrządek. W roku 1927 kościół został przebudowany i zmieniono częściowo jego styl. Przebudowano frontową wieżę z ośmiokątnej na czworokątną. Usunięto kopuły i stary dach, a wybudowano nowy i pokryto blachą. Dokonano reperacji uszkodzonych ścian. W latach 1994–1998 staraniem proboszcza Henryka Polkowskiego przeprowadzono generalny remont całej świątyni. Obecnie prowadzone są ponowne prace remontowe. W początkach erygowania parafii rzymskokatolicka w Rygałówce w 1919 roku liczyła 1524 wiernych i składała się w ogromnej większości z byłych unitów. Obecnie należy do niej 13 wsi i stan liczbowy wiernych jest podobny

Wyposażenie: Ołtarz główny noszący imię Przemienia Pańskiego znajduje się w centralnej części świątyni. Wykonany w 1939 roku z drzewa dębowego, gruszowego i lipowego przez rzeźbiarza Bałdoka z Grodna. W centralnym miejscu ołtarza znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej z Dzieciątkiem a po spodem widnieje napis „Maryjo Królowo Polski módl się za nami” zasłaniany obrazem przedstawiającym Przemienienie Pańskie. Po bokach dwie figury: św. Wojciecha i św. Stanisława.

Odpust: Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia; św. Józefa – 1 maja

Plebania: Budynek murowany, z mieszkaniem dla proboszcza i kancelarią

Księgi parafialne: od 1945 r.
Telefon: (87) 642 11 60