Suwałki – Parafia pw. Bożego Ciała

Msze Święte:

7:00 9:00 10:30 12:00
16:00 (oprócz wakacji)
18:00 (w wakacje 20:00)
Dni powszednie: 7:00; 17:00; 18:00

Adres:

11 listopada 6, 16-400 Suwałki

Rys historyczny: W czerwcu 1992 r. biskupi nowopowstałej diecezji ełckiej, Wojciech Ziemba i Edward Samsel, skierowali do prowincjała franciszkanów w Warszawie prośbę, aby franciszkanie zechcieli podjąć pracę duszpasterską, na terenie diecezji, przy mającej powstać parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach. Po przyjęciu propozycji, franciszkanie już w lipcu przybyli do Suwałk. Parafię erygował JE ks. Bp Wojciech Ziemba dnia 17 lipca 1992 r. Dla rozpoczęcia pracy duszpasterskiej franciszkanie zakupili budynki po byłej hurtowni przy ul. 11 Listopada 6, gdzie przygotowano tymczasowa kaplicę, na potrzeby wiernych. Budowę świątyni i przylegającej kaplicy adoracyjnej i budynku klasztornego rozpoczęto w 1995 r. według planów architektonicznych Hieronima Kiezika. Kościół konsekrował i oddał do użytku wiernych 22 lutego 2004 r., JE Ks. Bp Jerzy Mazur, Ordynariusz Ełcki. Jednakże do zwieńczenia bryły architektonicznej kościoła brakuje wybudowanej wieży kościelnej z dzwonami

Wyposażenie: świątynia murowana, z zewnątrz obłożona cegłą klinkierową w kolorze brązowym, kryta blacho-dachówką. Do kościoła, w zwartej zabudowie, przylega kaplica dla adoracyjna pw. Najświętszej Maryi Panny z Porcjunkuli i budynek klasztorny, które stanowią jedną bryłę architektoniczną. Budowę kaplicy zakończono w 1999 r. W prezbiterium na osi kościoła znajduje się ołtarz główny z tabernakulum oraz marmurowy ołtarz soborowy. Po lewej stronie marmurowe lektorium. Po lewej stronie kościoła, w połowie jego długości, znajduje się marmurowa chrzcielnica. W świątyni są elektroniczne organy, pięć konfesjonałów i ławki jesionowe, oraz tymczasowe stacje drogi krzyżowej. Brakuje jeszcze wystroju wewnętrznego świątyni jak: prezbiterium, ołtarzy wotywnych, drogi krzyżowej, witraży w oknach. W kaplicy adoracyjnej znajduje się ołtarz główny z obrazem Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, tabernakulum wraz z zabudowaniem, które umożliwia stałe wystawienie Najświętszego Sakramentu, marmurowy ołtarz soborowy i lektorium, gipsowe figury św. Franciszka z Asyżu i Antoniego z Padwy oraz ławki

Odpusty: Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej, MB Anielskiej – 2 sierpnia.

Księgi parafialne: od 1992 r., kronika parafialna również od 1992 r.
Telefon: 087 567 77 39
Fax: 087 567 38 46