Jesienne Spotkania Rejonowe dla kapłanów

W dniach od 15 do 17 października 2019 r. w diecezji ełckiej trwają jesienne konferencje rejonowe. Kapłani spotykają się w trzech rejonach: w Suwakach, Orzyszu i Ełku, aby wspólnie omówić kierunki pracy w zbliżającym się nowym roku duszpasterskim.

Tematem przewodnim spotkania jest hasło nowego roku duszpasterskiego 2019/2020: „Wielka tajemnica wiary”.

W dniu dzisiejszym jesienna konferencja rejonowa odbyła się w Orzyszu. Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził ks. Maciej Mackiewicz, dekanalny referent misyjny. W duchowych rozważaniach podkreślał znaczenie osobistego spotkania z Panem Jezusem Eucharystycznym. Adoracja zakończyła się modlitwą różańcową. Matce Najświętszej zawierzano ten czas oraz owoce przeżywanego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego oraz organizację II Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej.

W części konferencyjnej uczestników powitał bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Przypomniał kapłanom o potrzebie indywidualnego i wspólnotowego formowania się. Zauważył, że kapłan, który się nie modli, nie adoruje Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie nie będzie świadkiem Chrystusa. W swoim wystąpieniu bp Mazur, dużo miejsca poświęcił tematowi misji. Wskazał kapłanom na wiele możliwości realizowania zadań misyjnych w duszpasterstwie. Zachęcał do włączania się w Papieską Unię Misyjną. Biskup przypomniał słowa bł. o. Pawła Manny, który mówił: „Być katolikiem, kapłanem, a nie włączać się w sprawy misji, znaczyłoby nie rozumieć nic z Ewangelii.”

Konferencję pt. „Kapłan – szafarzem Eucharystii” do zgromadzonych księży wygłosił ks. dr Wojciech Serowik. Jako ważne zadanie kapłana jako szafarza prelegent przedłożył, że jako  celebrans szafarz nie może uważać siebie za “właściciela”, który dowolnie dysponuje tekstem liturgicznym i całym najświętszym obrzędem jako swoją własnością i nadaje mu kształt osobisty i dowolny. Jak naucza Magisterium Kościoła „jesteśmy za Eucharystię szczególnie odpowiedzialni” – wyjaśniał.

Prelegent nawiązał do Listu do Kapłanów św. Jana Pawła II, który pisał: „Trzeba również, abyśmy wszyscy, którzy jesteśmy szafarzami Eucharystii, przyjrzeli się uważnie naszym czynnościom przy ołtarzu, zwłaszcza temu, jak piastujemy w naszych rękach ów Pokarm i Napój, które są Ciałem i Krwią naszego Boga i Pana; jak rozdajemy Komunię świętą, jak dokonujemy puryfikacji. Te wszystkie czynności mają swoje znaczenie. Trzeba oczywiście wystrzegać się skrupulanctwa, ale – niech Bóg broni, ażeby nasze postępowanie miało nosić na sobie cechy jakiegokolwiek braku poszanowania, niepotrzebnego zaśpieszenia, gorszącej niecierpliwości. Naszym najwyższym zaszczytem jest, że możemy sprawować Eucharystyczną Ofiarę i temu wszystko w nas musi być stanowczo podporządkowane” – mówił ks. Serowik.

Wśród zadań, jakie spoczywają na duszpasterzu, ks. Serowik wskazał również na rozwijanie kultu obecności eucharystycznej także poza Mszą świętą i troska o to, aby powierzony mu kościół był domem modlitwy chrześcijańskiej.

Prelegent zachęcał kapłanów, aby za radą św. Jana Pawła II w swojej posłudze eucharystycznej kierowali się zasadą częstego rozważania i przeżywania wciąż na nowo słów biskupa wypowiadanych podczas święceń prezbiteratu: “Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża”.

W nowy rok duszpasterski, zgromadzonych kapłanów wprowadził ks. kan. dr Jacek Uchan, dyrektor WDO Kurii Biskupiej. „Poprzez ten program duszpasterski chcemy odnawiać świadomość daru Eucharystii. W związku z tym wyznaczone zostały następujące priorytety duszpasterskie: pogłębianie wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, przypomnienie o duchowych owocach Eucharystii, pogłębianie wiedzy na temat liturgicznego przebiegu Eucharystii, pomaganie wiernym w osobistym przeżywaniu Eucharystii. Biorąc pod uwagę te priorytety duszpasterskie, w naszej diecezji poszczególnymi tematami spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych „Rodzina zjednoczona na modlitwie 2020” będą poszczególne części Mszy św.” – wyjaśniał ks. Uchan.

Spotkanie zakończyło się odczytaniem komunikatów dotyczących najbliższych wydarzeń w diecezji ełckiej, min. program II Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej, który będzie miał miejsce w najbliższą sobotę – 19 października.

W czwartek, 17 października jesienne spotkania rejonowe odbędzie się  w Ełku.

mr