Mikołajki – Parafia p.w. św. Mikołaja

Rys historyczny: Dnia 01 lipca 1990 roku Ksiądz Biskup Warmiński Edmund Piszcz utworzył nową parafię w Mikołajkach pod wezwaniem św. Mikołaja, z zaznaczeniem konieczności budowy nowego kościoła. Szybko stworzono tymczasową drewnianą kaplicę, zaadoptowano budynek po garażach Urzędu Wojewódzkiego na kaplicę w Tałtach pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia. Następcą ks. Jaremy był ks. Stanisław Czaplicki, który kontynuował pracę duszpasterską. W marcu 1996 roku nowym proboszczem został mianowany ks. Andrzej Bryg, który kontynuował prace duszpasterskie swoich poprzedników. W 1998 roku odbyły się Misje Święte, które zgromadziły bardzo dużą część parafian, a 13 maja 1998 roku rozpoczęto, po wielu staraniach budowę nowej świątyni. Jest to szczególny dzień dla nas Polaków: dzień rozpoczęcia Objawień Matki Boskiej w Fatimie oraz dzień zamachu na Sługę Bożego Papieża Jana Pawła II. Nasz kościół jest wotum dziękczynienia za uratowanie Papieżowi życia. Powstała Rada Budowy Kościoła: p. mgr inż. Aleksander Chraniuk; mgr inż. Krzysztof Krupowicz; Jan Kuźmicki i zmarły już Franciszek Pruszyński. Duże grono parafian włączyło się w dzieło budowy nowej świątyni poprzez prace społeczne. Przez następne lata budowany był trzon kościoła, wieża, część zakrystyjno-plebanijna. W tym czasie po kolei wyposażany był kościół w elementy potrzebne do przyjmowania i udzielania sakramentów. Od 1999 roku w nowym kościele odprawiamy nabożeństwa oraz Msze św. Systematycznie prowadzone jest duszpasterstwo parafialne

Wyposażenie: świątynia murowana, zewnętrzna ściana obłożona klinkierem. Kościół, wieża i plebania pokryta blachodachówką. Wysokość wieży wraz z kopułą około 4o metrów. Na wieży znajdują się trzy dzwony noszące imiona: św. Jadwiga; św. Mikołaj; Papież Jan Paweł II. W prezbiterium ołtarz i ambonka wykonane z kamienia polnego. Całe pozostałe wyposażenie wewnętrzne ma charakter tymczasowy

Msze Święte: dni powszednie: 17.00, (kaplica w Tałtach 16.00, w okresie letnim 18.00), niedziele: 7.30, (kaplica w Tałtach 9.30), 11. 00, 13.00, 18.00 (w okresie letnim 19.00).

Grupy parafialne: Ministranci, Kółko Misyjne, Zespoły muzyczne młodzieżowe, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Szkolne Koło Caritas, Parafialny Zespół Caritas, Parafialny Klub Rekreacyjno- Sportowy, Wspólnoty Żywego Różańca, Wspólnota III Zakonu św. Franciszka

Odpusty: 16 listopada – Matki Bożej Miłosierdzia (kaplica w Tałtach ), – 06 grudnia – św. Mikołaja

Księgi parafialne: od 1990 r., kronika parafialna od 1996 r.

Plebania: Połączona z kościołem. Znajdują się w niej: zakrystia, kancelaria, refektarz, kuchnia, mieszkania dla dwóch wikariuszy, pokój gościnny i mieszkanie proboszcza

Cmentarz: cmentarz komunalny w Mikołajkach.

Do parafii należą ulice: Czapla, Dąbrowskiego, Dybowska, Ełcka, Kolejowa, os. Kormoranów, Kościuszki, Króla Sielaw, Łabędzia, Ogrodowa, Orla, Orzyszowa, Ks. Jerzego Popiełuszki, Ptasia, Rybacka, Słoneczna, Szkolna, Wileńska, Złotych Kłosów, (miejscowości): Kolonia Mikołajki, Kolonia Tałty, Tałty PGR, Tałty Wieś

Wyposażenie kościoła: Kościół murowany z cegły pełnej o fundamencie kamiennym. Świątynia posiada trzy nawy z prezbiterium zakończonym poligonalną absydą. W prezbiterium, nad tabernakulum znajduje się duży krzyż. Ołtarz soborowy wykonany jest z drewna, z artystycznymi okuciami metalowymi. Po stronie lewej ołtarza znajduje się wnęka z obrazem Jana Chrzciciela, natomiast po prawej stronie wisi obraz MB Częstochowskiej, zwanej MB Krechowiecką.

 Adres:

Ks. Jerzego Popiełuszki 1
11-730 Mikołajki
Telefon: 87 777 00 09

Msze święte:

7:30
11:00
13:00
18:00