Odprawy katechetyczne w diecezji ełckiej

U progu rozpoczynającego się roku szkolnego, w diecezji ełckiej odbywają się spotkania formacyjne dla katechetów i nauczycieli religii. W spotkaniach rejonowych bierze udział bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Zorganizowane zostały w Giżycku, Olecku, Augustowie, Suwałkach, Ełku i Piszu. Uczestniczą w nich katecheci i osoby odpowiedzialne za katechizację.

W homilii hierarcha zwrócił szczególną uwagę na rolę katechety w dzisiejszym życiu młodego człowieka, ogromną odpowiedzialność spoczywającą na kapłanach, nauczycielach i ich szczególnych zadaniach, nie tylko w przekazaniu wiedzy młodym ludziom, ale przede wszystkim w ustawianiu osoby Jezusa Chrystusa w centrum ich życia. „Jesteśmy tutaj razem, by jeszcze bardziej uświadomić sobie, że to Bóg powołał nas kapłanów, osoby konsekrowane a także katechetów i posyła do kontunuowania zbawczej misji Chrystusa. To powołanie rodzi się z miłości Boga do człowieka”.

W czasie tegorocznych opraw katechetycznych będzie podejmowany temat: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Ks. biskup zachęcał do zastanowienia się, jak i co czynić w ewangelizacji, katechizacji, by rodzina stawała się podmiotem ewangelizacji. „Jezus dzisiaj staje przed nami, może lęk i strach są w naszych sercach. Pozdrawia nas słowami <<Pokój wam>>. Niech te słowa dodadzą nam odwagi i kreatywności w działaniu.”

„Bóg posyła nas do wszystkich ludzi, do młodych i starych, do dobrych i złych, do świętych i grzeszników, do radosnych i smutnych, do zdrowych i chorych. Bóg posyła nas szczególnie do dzieci i młodzieży, Bóg posyła nas do ich rodzin, by im pomagać na drodze do świętości i do ewangelizacji. Jesteśmy posłanie do rodzin, by pomagać im stawać się ewangelizatorami, głoszącymi Ewangelię, by były świadkami Jezusa Zmartwychwstałego” – podkreślił biskup.

Hierarcha zaakcentował również znaczenie Ducha Św. w życiu każdego człowieka. „To dzięki mocy Ducha Św. nasze głoszenie Ewangelii, nasze świadectwo o Jezusie jako o jedynym zbawicielu świata przynosi obfite owoce umocnienia na drodze wiary i nawrócenia”.

Ordynariusz zatroskany o rodziny swojej diecezji, zwrócił uwagę na problemy duchowe, które mają w niej miejsce. „Kiedy patrzymy na rodziny naszej diecezji to widzimy, że słabnie w nich wiara, zanika modlitwa, rodzina przestaje być fundamentem przekazywania wiary. Obojętność staje się prawdziwym złem naszych czasów, choroba, która dotyka wielu ludzi. Jesteśmy świadkami ataków na rodzinę i małżeństwo, plagi rozpadów małżeństw i rozwiązłości. Także w takich rodzinach wychowuje się młodzież, która uczestniczy w katechezie.”

Sposobem na te wszystkie bolączki jest rodzina. Odnowa naszej wiary idzie przez rodziną, która wpatruje się w Jezusa ukrzyżowanego, żyje mądrością Krzyża, bierze swój krzyż i naśladuje Jezusa. Rodzinę, która żyje Eucharystią, która słucha Słowa Bożego, nim żyje i je głosi.

Prelekcję na temat rodziny wygłosił do katechetów ks. prał. Jerema Sykulski, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach oraz Rektor Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej. Podkreślił wartość i istotę rodziny w społeczeństwie, w diecezji. „W duszpasterstwie rodzin jednostka rodziny jest punktem dojścia, a nie wyjścia. Współczesne związki budowane są na doznaniu, niż na poznaniu. Dziecko ma być owocem miłości małżeńskiej, a nie niespodzianką.” – zauważył prelegent.

Podczas konferencji mówiono także o zbliżających się wydarzeniach w naszej diecezji. a także o różnych formach udziału katechetów wraz z dziećmi i młodzieżą w przedsięwzięciach duszpasterskich.

Rejonowe spotkania katechetyczne wprowadzają katechetów i nauczycieli religii w szkole w tematykę zajęć podejmowaną podczas danego roku szkolnego. Są także czasem duchowego przygotowania, którego zwieńczeniem jest specjalne błogosławieństwo biskupa diecezjalnego.

W diecezji ełckiej katechezę prowadzi 302 katechetów świeckich, ponad 100 kapłanów i siostry zakonne.

Ks. kz