Przerośl – Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Rys historyczny: Parafia założona przed 1562r. przez ks. Wojciecha Grabowskiego we wsi Przerośl – najstarsza parafia zachodniej części Suwalszczyzny erygowana 21 marca 1571r. przez króla Zygmunta Augusta. Z parafii Przerośl wyłączono w 1710 r. Suwałki i okolice. W 1771 r. utworzono parafię Jeleniewo, w 1919 r. powstała parafia Smolniki i w 1923r. powstała parafia Pawłówka. Początkowo parafia należała do diecezji wileńskiej, od 1788 r. do diecezji wigierskiej przekształconą w 1818r. w augustowską z siedzibą w Sejnach. Od 1925r. parafia należała do diecezji łomżyńskiej. 25 marca 1992 r. na mocy bulli papieża Jana Pawła II weszła w skład nowo utworzonej diecezji ełckiej. Kompleks budynków parafialnych został wzniesiony przy ulicy Kościelnej. Już w 1570 r. pierwszy kościół zbudowano pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Dzięki staraniom starosty przeroślańskiego Jerzego Grodzieńskiego dnia 19 kwietnia 1618r. kościół został konsekrowany przez bpa wileńskiego Eustachego Wołłowicza. Świątynia miała trzy ołtarze: główny pw. Niepokalanego Poczęcia Matki Boskiej i boczne pw. Michała Archanioła i Przemienienia Pańskiego. Pierwsza świątynia służyła wiernym do początków XIX w. 20 października 1820r. budowy nowego kościoła podjął się ks. Franciszek Żukowski wg projektu Tryniszewskiego – budowniczego woj. Augustowskiego. W ciągu roku Żyd Abram Pettyn zbudował nowy kościół- była to również budowla drewniana. W latach 1872-1883 został przeprowadzony remont lecz świątynia nadał pozostała w złym stanie. W 1906r. planowano budowę nowego murowanego kościoła, lecz dopiero 17 października 1937r. podjęto decyzje o budowie i zaczęto gromadzić materiały. Wybuch wojny spowodował rozgrabienie materiałów i odciągnięcie budowy. Ks. Ignacy Tuziński chciał temu zapobiec, za co został wydalony do Generalnej Guberni. W ten sposób w czasie wojny nie było w parafii żadnego księdza. Parafią zaopiekował się proboszcz z Filipowa ks. Stanisław Makiel, lecz i jemu w kwietniu 1941r. zabroniono przyjeżdżania do Przerośli. Kościół zamknięto a w plebanii urządzono posterunek żandarmerii. Pod koniec 1944r powrócił do Przerośli ksiądz, Tuziński, którego 15 lipca 1947r zastąpił ksiądz Stanisław Kamiński. To dzięki jego staraniom w latach 1948-53 wbudowano neoromański trójnawowy kościół według projektu inż. Wendrowskiego. Obok kościoła jest drewniana dzwonnica z 1790r.

Wyposażenie: kościół murowany, pokryty blachą ocynkowaną. W głównym ołtarzu Matka Boża z Dzieciątkiem. W bocznej nawie – obraz Przemienienia Pańskiego, w drugiej nawie figura św. Antoniego. Tabernakulum pancerne, prezbiterium wyłożone marmurem i w tym samym stylu ołtarz i ambona wg projektu architekta p. R. Kaczora z Grudziądza. Ławki drewniane oraz 4 konfesjonały stałe – dębowe. W drewnianej dzwonnicy swą dwa nowe dzwony odlane w 2000r. z racji roku jubileuszowego 420 kg i 150 kg odlane w ludwisarni Felczyńskich w Taciszewie. Dzwony są napędzane elektrycznie. Cała świątynia jest ogrodzona parkanem kamiennym.

Msze Święte: dni powszednie: 7.00, 18.00; niedziele: 9.00, 11.00 (kaplica w Zarzeczu), 13.00

Grupy parafialne: Eucharystyczny Ruch Młodych, Ministranci i Lektorzy, Żywy Różaniec, Oaza Rodzin, Caritas Parafialna

Odpusty: Przemienienie Pańskie – 6 sierpnia, Narodzenie NMP – 8 września.

Księgi parafialne: od 1864

Plebania: W parafii są dwie plebanie: drewniana z 1883r. oraz nowa wybudowana w latach osiemdziesiątych XX w.

Cmentarz: od 1802

Z parafii pochodzą: O. Henryk Rubin, O. Stanisław Żyliński, O. Stanisław Pietkiewicz

Do parafii należą miejscowości: Blenda, Bucki, Hańcza, Krzywólka, Olszanka, Nowa Przerosi, Prawy, Las, Przełomka, Przerośl, Kolonie Przerośl, Wersele, Zarzecze, Zusenko

Kaplica: w Zarzeczu, utworzona w 1994 r. staraniem ks. Kan. Kazimierza Żelaźnickiego

Wyposażenie kościoła: Kościół murowany z cegły pełnej o fundamencie kamiennym. Świątynia posiada trzy nawy z prezbiterium zakończonym poligonalną absydą. W prezbiterium, nad tabernakulum znajduje się duży krzyż. Ołtarz soborowy wykonany jest z drewna, z artystycznymi okuciami metalowymi. Po stronie lewej ołtarza znajduje się wnęka z obrazem Jana Chrzciciela, natomiast po prawej stronie wisi obraz MB Częstochowskiej, zwanej MB Krechowiecką.

 Adres:

Kościelna 5
16-427 Przerośl
Telefon: (87) 569-10-04

Msze święte:

9:00
13:00