Informacje o pogrzebie śp. ks. kan. Arkadiusza Pietuszewskiego

Uroczystości żałobne śp. ks. kan. dra Arkadiusza Pietuszewskiego odbędą się według następującego porządku:

Środa, 4 sierpnia – Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w AUGUSTOWIE:
17.00 – Wystawienie trumny w kościele; czuwanie modlitewne przy Zmarłym Kapłanie
18.00 – Msza św. żałobna z udziałem Kapłanów, pod przewodnictwem ks. prał. Zbigniewa Bzdaka, Prepozyta Kapituły Kolegiackiej Sejneńsko-Wigierskiej

Czwartek, 5 sierpnia – Parafia pw. MB Szkaplerznej w STUDZIENICZNEJ:
11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Adriana Galbasa, Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej

Uprasza się o pozostawienie miejsca w kościele w pierwszej kolejności dla Rodziny.


Requiescat in pace

Ełcka Kuria Diecezjalna   

Pozostałe artykuły