Parafia w Okartowie ma nowego patrona i zaprasza na pierwszy odpust

Pierwszą świątynią zbudowaną w Okartowie w 1500 roku był kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła. Pamiątką tego tytułu kościoła jest obraz św. Bartłomieja umieszczony w górnej części nastawy ołtarzowej. Wizerunek ten, to kopia obrazu José de Ribery, hiszpańskiego malarza z pierwszej połowy XVII w. Posiadając takie dziedzictwo parafia uzyskała zgodę Biskupa Ełckiego na drugorzędny odpust ku czci św. Bartłomieja Apostoła. Dar nowego odpustu zbiega się z 40 rocznicą celebrowania kultu katolickiego w kościele w Okartowie, przejętym 1981 roku od braci protestantów.

Dlatego serdecznie zapraszamy na pierwsze – ku czci św. Bartłomieja – uroczystości odpustowe w najbliższą niedzielę, 22 sierpnia na g. 12:00. Naszej modlitwie będzie przewodniczył Ks. Prof. UPJPII dr hab. Roman Bogacz z Krakowa.

Ks. Paweł Tober, proboszcz

Pozostałe artykuły