100 lat konsekracji kościoła parafialnego pw. Zwiastowania NMP w Janówce.

100-lecie konsekracji kościoła pw. Zwiastowania NMP w Janówce było wydarzeniem, które się nie powtórzy. Była okazja do wyrażenia z serca płynącej wdzięczności fundatorom i budowniczym, jak i wszystkim, którzy w kolejnych latach upiększali i dbali o świątynię.

Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył apb Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, natomiast homilię wygłosił bp Romuald Kamiński, Biskup Warszawsko-Praski. W koncelebrze wzięli udział: abp Marek Zalewski, Nuncjusz Apostolski w Singapurze i Wietnamie, bp Jerzy Mazur SVD, Biskup Ełcki, bp Adrian Galbas SAC, Biskup pomocniczy Diecezji Ełckiej oraz zaproszeni kapłani. Nie zabrakło również przedstawicieli władz parlamentarnych i samorządowych.

„Moim pragnieniem było, aby każdy z nas, bez wyjątku, poczuł się uczestnikiem tego święta. Obecność tylu ludzi i tak piękne uczestnictwo oraz zaangażowanie było wzbogaceniem naszych uroczystości. Wspólnie dziękowaliśmy Panu Bogu za dar naszej pięknej świątyni podczas uroczystej Mszy św.” – mówi dla KAI proboszcz parafii, ks. kan. dr Andrzej Pieńkowski. „Szczególnie dziękuję moim parafianom i wszystkim innym osobom, które wsparły nasze działania w przygotowaniach obchodów jubileuszu” – dodał.

Na początku Mszy św. bp Adrian Galbas SAC, Biskup pomocniczy Diecezji Ełckiej, odczytał list od Papieża Franciszka, w którym Jego Świętobliwość pozdrowił wszystkich zebranych i zapewnił o swojej duchowej łączności. Zachęcał zebranych do twórczego pielęgnowania pięknej tradycji wiary Ojców zakorzenionej i podtrzymywanej od pokoleń przez Lud Boży regionu na terenie którego znajduje się parafia w Janówce. „Niech Wasza świątynia, ważny ośrodek życia duchowego diecezji ełckiej, będzie dla każdego miejscem osobistego spotkania z Bogiem i dojrzewania do świętości” – pisał Papież Franciszek.

W homilii bp Kamiński przypomniał zgromadzonym bogatą historię parafii w Janówce uwzględniając szczególną rolę Królowej Bony w procesie jej tworzenia. Apelował aby nie zapominać o ludziach, którzy budowali ją przez 100 lat swoją miłością i miłosierdziem, którzy włożyli wiele trudu i potu, żebyśmy my mogli tu dziś być. „To wielkie sprawy, które dał nam Pan. Świątynia to jest miejsce, gdzie Pan zamieszkał pośród swego ludu, to miejsce gdzie sprawuje się Sakramenty i głosi Ewangelię. My swoim umysłem nie ogarniamy tej rzeczywistości, że Pan jest wśród nas. My przychodzimy do tego miejsca jako pielgrzymi. Przychodzimy do świątyni aby odpocząć, aby się zatrzymać, posilić, nabrać sił”- przypomniał hierarcha.

„Niech ten dzień będzie takim dniem ogarnięcia się, przytulenia się do Boga, takim czasem pobycia ze sobą, wspólnego posiłku w naszej świątyni i poza nią. Bo po to są jubileusze. Trwać razem w uwielbieniu. Warto dziś również pomyśleć, czy idę dobrą drogą, czy może warto coś w swoim życiu skorygować, zmienić. Tym miejscem do korygowania jest konfesjonał. I potem dopiero mamy głosić cywilizację miłości wśród rodziny i przyjaciół, tam gdzie pośle nas Pan” – tłumaczył bp Kamiński.

Na zakończenie Mszy św. głos zabrali abp Pennacchio i bp Mazur, gospodarz miejsca, który podziękował zebranym parafianom na czele z ks. proboszczem za piękną uroczystość. „Przez 100 lat pokolenia wiernych przychodziły tu, do źródła aby nabrać sił, miłości, wiary, nadziei, dobra. Dziś wyrażamy wdzięczność duszpasterzom, tym obecnym i tym którzy byli wcześniej, za ich trud włożony w tworzenie tej budowli duchowej i tej budowli zewnętrznej, namacalnej – świątyni parafialnej” – mówił ordynariusz ełcki.

Namacalnym dowodem zaistniałej sytuacji – jubileuszu, było poświęcenie pamiątkowej tablicy, która zawisła na jednej ze ścian świątyni. Poświęcenia jej dokonał abp Salvatore Pennacchio.

Parafia przygotowywała się do jubileuszu poprzez misje, które odbyły sie czerwcu br. Głosił je kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Stoczku Klasztornym, ks. Wojciech Sokołowski, marianin.

Po Mszy św. miało miejsce parafialne świętowanie.

Z parafii pw. Zwiastowania NMP pochodzi wielu księży i sióstr zakonnych, w tym dwóch hierarchów: abp Marek Zalewski, Nuncjusz Apostolski w Singapurze i Wietnamie oraz bp Romuald Kamiński, Biskup Warszawsko-Praski.

W 1604 r. istniał już folwark Janówka i ośrodek duszpasterski. W 1623 r. z fundacji królowej Bony wybudowano pierwszy drewniany kościół pw. św. Anny. Parafię erygowano w 1628 r. – fundacja Stanisława Rudomina – p.w. Zwiastowania NMP. Drewniany kościół przetrwał do wzniesienia w 1908 r. obecnego (bowiem w 1848 r. określono go jako „przeszło lat dwieście wybudowany”). Nowy kościół murowany p.w. Zwiastowania NMP zbudowano staraniem ks. Jana Lenkowskiego. Konsekrowany 30.08.1921 r. przez bpa sufragana sejneńskiego Romualda Jałbrzykowskiego. W 1941 r. częściowo zniszczony przez działania wojenne, w 1950 r. odbudowany przez ks. Skomoroszko. Obecnie na czele wspólnoty parafialnej stoi ks. kan. dr Andrzej Pieńkowski.

ks.kz

Pozostałe artykuły