XX – Lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej Królowej Różańca Św. z Krasnegoboru

Około tysiąca pielgrzymów  modliło się 5 września 2021 r. w Sanktuarium MB Królowej Różańca Św. w Krasnymborze. Punktem kulminacyjnym była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura, biskupa ełckiego. Okazją do świętowania było przede wszystkim XX-lecie koronacji Obrazu MB Królowej Różańca, Dzień Skupienia Kół Różańcowych i Wspólnot Maryjnych Diecezji Ełckiej oraz Dożynki Parafialne.

„Dzisiaj po dwudziestu latach od koronacji my przychodzimy do tego najstarszego na terenie diecezji ełckiej Sanktuarium Maryjnego w Krasnymborze. Także przynosimy w darze tegoroczne zbiory, trud rolników, bochen chleba. Przynosimy nasze modlitwy, szczególnie modlitwę różańcową. Przynosimy nasze intencje, nasze radości
i problemy” – mówił do pielgrzymów biskup ełcki.

Zachęcał zebranych do wpatrywania się w postać Maryi, do słuchania Boga tak jak Ona, do zaufania siebie Bogu, do zapraszania Matki w naszą codzienność, zwykłość, w zakamarki naszego życia. Podkreślił, że modlitwa różańcowa ma ogromną moc oraz że jest największą bronią przeciw złu. „Matka Boża potwierdza niejednokrotnie w orędziach, że od modlitwy różańcowej zależy nie tylko los poszczególnych osób, ale również przyszłość świata, naszej Ojczyzny” – mówił.

Ordynariusz ełcki zebranym podziękował za nieustanne kultywowanie modlitwy różańcowej. „Wyrażam wam wdzięczność, że odkryliście wartość tej modlitwy różańcowej, odkryliście ten skarb, którym jest Różaniec, że Różaniec stał się dla was bronią i tarczą obronną przeciwko złu  i wszelkim zakusom szatana. Pamiętajcie Prymas Tysiąclecia, który wszystko postawił na Maryję uczył nas: <Naszą mocą jest modlitwa>. Te słowa widnieją na pierwszej stronie naszego diecezjalnego czasopisma Martyria. Niech modlitwa różańcowa będzie zawsze waszą mocą” – zaznaczył hierarcha.

„Proszę was wypraszajcie potrzebne łaski dla naszych diecezjan i przebywających na terenie diecezji, dla naszych rodzin, by były Bogiem silne i stawały się Kościołami domowymi. Proszę was włączcie się w całoroczną modlitwę w intencji powołań. Wypraszanie łaski powołania do kapłaństwa, życia zakonnego, misyjnego oraz małżeństwa sakramentalnego dla ludzi młodych” – prosił zebranych kaznodzieja.

„Dzisiaj kiedy słyszymy z ust niektórych polityków, że trzeba „opiłować Kościół”, dym w kościołach, kiedy są nam narzucane różne ideologie i grożą nam różne zagrożenia, to nasz głos sprzeciwu musi być słyszany. Nie możemy pozostawać obojętni na te ataki. trzeba zdecydowanie powiedzieć jak uczył nas Prymas Tysiąclecia „non possumus” – nie możemy i modlić się na różańcu o ich nawrócenie. Różaniec naszą mocą” – dodał.

Ks. Dariusz Rogiński, moderator diecezjalny kół różańcowych, dziękował za tak liczne przybycie i dar serca złożony na potrzeby misji  i misjonarzy diecezji ełckiej. „Niech dziś i nie tylko nasze serca pałają ogniem różańcowym. Jesteście tu zawsze zaproszeni. Jesteście nam i tu potrzebni. Czekam na was już za rok, na Kongresie Różańcowym naszej diecezji”.

Spotkanie grup pielgrzymkowych w Krasnymborze trwało od 9.30 rano do godzin popołudniowych. W programie znalazły się m.in.: przedstawienie krótkiej historii Sanktuarium, uczestnicy odmówili wspólny różaniec oraz wysłuchali konferencji ascetyczno-duchowej ks. Krzysztofa Walendziuka. Dziesiątki osób przystąpiło do sakramentu pokuty. Nie zabrakło również spotkania z misjami, gdzie świadectwo życia powiedziała s. Krystyna Borkowska CSIC oraz przekaz misyjny wygłosił o. dr Kazimiezrz Szymczycha SVD misjonarz werbista, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Koła różańcowe należą do najliczniejszych i najbardziej popularnych grup modlitewnych w polskich parafiach. W diecezji ełckiej należą do nich przeważnie osoby starsze, pilną sprawą jest ich odmłodzenie. W wielu parafiach istnieją dziecięce lub męskie koła różańcowe. Powstaje coraz więcej dziecięcych kół podwórkowych.

ks. kz

Pozostałe artykuły