Jesienna Sesja Duszpasterstwa Rodzin – zaproszenie

Po przerwie spowodowanej pandemią zapraszamy za Jesienną Sesję Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej. Odbędzie się ona 16 października br. w Ełku. Rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 10.00 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej, której przewodniczyć będzie bp Jerzy Mazur.

To spotkanie będzie miało charakter szczególny z wielu względów: Jest ono pierwszym spotkaniem po długiej przerwie, a będzie też czasem pożegnania ks. Pawła Tobera, który wiele lat pełni posługę Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin Diecezji Ełckiej i Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej.

Podczas sesji powitamy także nowego dyrektora, którym został ks. Michał Puczyłowski. Studiował Nauki o rodzinie na Wydziale Studiów nad Rodziną oraz Teologię Pastoralną na Wydziale Teologicznym UKSW. Oprócz tego skończył Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW oraz Szkołę dla Spowiedników.

Ponadto to spotkanie będzie spojrzeniem wstecz na stan poradnictwa parafialnego podczas pandemii koronawirusa. Aby możliwe było przeanalizowanie tej sytuacji zachęcamy do przesyłania uwag, przemyśleń, wniosków i obserwacji z tego czasu. To pozwoli nam przygotować materiał, który będzie omawiany podczas sesji.  Na te informacje czekamy do 8 października pod adresem wdr.diecezja.elk@gmail.com.

Do uczestnictwa w sesji zapraszamy Doradców Życia Rodzinnego, Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin, uczestników Studium Małżeństwa i Rodziny oraz wszystkie osoby związane na przestrzeni lat i różnych płaszczyzn z Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Ełckiej.

Prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym oraz o potwierdzenie przybycia do 8 października, do godz. 15.00, wysyłając wiadomość na adres wdr.diecezja.elk@gmail.com.

Z nadzieją na spotkanie.

Ks. Michał Puczyłowski

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Monika Zubowicz

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Pozostałe artykuły