Relikwie błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego na stałe w Ełku

Bp. Jerzy Mazur w niedzielę w dniu 13 lutego 2022 r. podczas wizytacji kanonicznej w parafii pw. św Jana Pawła II w Ełku poświęcił ołtarz ku czci nowego błogosławionego – kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Ołtarz został zaprojektowany przez p. Wiesława Buczko. Obraz bł. kard. S. Wyszyńskiego na płótnie został namalowany przez studentkę  kierunku renowacji i konserwacji zabytków w Warszawie panią Wiktorię Wielgat pochodzącę z Brzozówki w parafii Bargłów Kościelny. Wizerunek błogosławionego został ufundowany przez ks. kan. Janusza Mroczkowskiego. W ołtarzu znajdują się relikwie pierwszego stopnia bł. Stefana Wyszyńskiego, które otrzymaliśmy od Archidiecezji Warszawskiej. Relikwie zostały przywiezione przez Braci z Chorągwi Rycerzy św. Jana Pawła II z parafii. Sam relikwiarz jest w kształcie krzyża i został wykonany z drewna przez rzeźbiarza Stanisława Rudnika. Cały ołtarz wykonany został przez firmę p. Stanisława Bujnowskiego z ul. Suwalskiej w Ełku, a ufundowany przez wiernych ofiarodawców z parafii św. Jana Pawła II w Ełku. W dolnej części ołtarza znajduje się napis, zawołanie kard. Wyszyńskiego „Soli Deo” – Jedynemu Bogu. W górnej części widnieje ryngraf Matki Bożej Częstochowskiej, której zawierzał siebie  oraz całą naszą Ojczyznę i Kościół w Polsce Kardynał Tysiąclecia.

Bp Jerzy Mazur zachęcał wszystkich do pokładania ufności w Bogu, a podczas  poświęcenia modlił się: „Pobłogosław – Panie, ten ołtarz – relikwiarz przeznaczony ku Twojej chwale, na którym będą spoczywały relikwie błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Niech on będzie miejscem uwielbienia i dziękczynienia, ołtarzem, który nas jednoczy. Spraw, abyśmy krocząc śladami Pana i wpatrując się w przykład błogosławionego Stefana, dążyli do doskonałości, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Abyśmy słowem i życiem głosili Ewangelię, gotowi nawet krew za nią przelać, a codziennie dźwigając krzyż z Chrystusem, ofiarnie służyli Tobie i braciom. Spraw, abyśmy przystępując do Chrystusa, żywego Kamienia, wzrastali w Nim jako święty przybytek, a na ołtarzu naszych serc ku Twojej chwale składali miłą Tobie ofiarę świętego życia. Przez Chrystusa naszego Pana.

W kaplicy św. Jana Pawła II w Ełku od 2013 roku znajdują się relikwie św. Jana Pawła II podarowane przez kard. Stanisława Dziwisza. Od tego momentu dołączyły relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Obaj bardzo dobrze się znali i mieli wpływ na Kościół w Polsce. Niech teraz razem orędują za naszą Ojczyzną i sprawami wiernych parafii, miasta Ełk oraz wszystkich, którzy przybędą aby powierzyć swoje osobiste intencje. 

Ks. dr Tadeusz Białous

Pozostałe artykuły