Adoracja bez granic

Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, zadecydował o przystąpieniu do akcji modlitewnej Fundacji Solo Dios Basta, o nazwie „Adoracja bez granic”. Wydarzenie to ma na celu, aby w całym kraju we wszystkich parafiach płynęła modlitwa adoracyjna Najświętszego Sakramentu w wyznaczonym czasie.

Organizatorzy podają następujące szczegóły:
Wydarzenie rozpoczynamy 25.03.2022 wystawieniem Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej. Adoracja trwa nieprzerwanie (z wyjątkiem celebracji liturgicznych) do Mszy św. w sobotę wieczorem (26.03.2022). szczegółowy przebieg adoracji zależy od duszpasterzy danej parafii i ich rozeznania. ważne, aby Najświętszy Sakrament był nieustannie adorowany. wspólna jest intencja tej modlitwy: pokuta za nasze grzechy, o nawrócenie nas samych, o wybór „za życiem”, o pokój na świecie, a zwłaszcza na Ukrainie! dobrze, aby przez cały czas trwania adoracji istniała możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Wydarzenie kończymy po sobotniej Mszy świętej, zachętą do trwania w łasce uświęcającej, do codziennej modlitwy różańcowej w rodzinach, do podejmowania aktów pokutnych oraz częstej adoracji Najświętszego Sakramentu (najlepiej nie rzadziej niż raz w tygodniu).

Ksiądz Biskup usilnie zachęca do włączenia się w tą przestrzeń „Adoracji bez granic”; nie ma potrzeby rejestrować się do Fundacji i umieszczać swoje parafie na mapie. Ważne, aby w naszych kościołach płynęła wspólna modlitwa adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie w podanych intencjach.

***

Dzień 25 marca 2022 r. to także:
– dzień 30. rocznicy utworzenia Diecezji Ełckiej (uroczysta Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego w Katedrze Ełckiej o godz. 10.00; w parafiach należy włączyć tę intencję dziękczynną podczas Mszy parafialnych);
– Dzień Świętości Życia i duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
– dzień, w którym wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem w parafiach należy dokonać uroczystego Aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu NMP. W załączniku przekazuję „Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z prośbą Ojca Świętego Franciszka”
– tego dnia również niektórym Kapłanom kończy się ważność kapłańskiego Celebretu. W razie potrzeby odnowienia, należy zgłaszać się do Kancelarii Kurii.

z wyrazami szacunku

ks. Marcin Maczan
kanclerz Kurii

Pozostałe artykuły