Wielkopostny dzień skupienia stypendystów FDNT Diecezji Ełckiej

Ełcka wspólnota uczniów z klas szkoły podstawowej i średniej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 19 marca 2022 r. przeżywała swój wielkopostny dzień skupienia. Stypendyści gościli w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej.

W sobotę rano przed oficjalnym rozpoczęciem dnia skupienia był czas na rozmowy i spotkanie w gronie stypendystów. „Wśród grona młodzieży od tego roku szkolnego mamy wielu nowych stypendystów – więc rozpoczęliśmy od zapoznania się i wspólnej integracji, którą poprowadzili klerycy ełckiego seminarium kl. Kamil Wielgat i kl. Radosław Harasim” – mówił w rozmowie z KAI ks. Daniel Kowalski – koordynator FDNT w Diecezji Ełckiej.

Jednym z pierwszych tematów poruszonych w pierwszej konferencji przez ks. Sebastiana Margiewicza – absolwenta fundacji była odpowiedź na postawione pytanie ,,Po co mi Kościół?”. Prelegent opowiadał o odkrywaniu wspólnoty i zadań jakie za tym idą. Podzieleni na zespoły stypendyści otrzymali pytania, które mieli razem rozpatrywać. Zagadnienia dotyczyły tematu ,,Kim jestem?” i ,,Jaki jest mój potencjał?”.

W południe, w kaplicy seminaryjnej młodzież uczestniczyła we Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura. Ordynariusz diecezji ełckiej w homilii mówił o osobie świętego Józefa, jako wzorze do naśladowania w dzisiejszych czasach.

,,Jak znaleźć swoją drogę i pomysł na siebie?” – to kolejna konferencja w którą wysłuchała młodzież – wygłoszoną przez p. Marlenę Bessman-Paliwodę także absolwentkę fundacji. Ostatnim punktem programu była wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której młodzież stypendialna modliła się m.in. o pokój na Ukrainie. Wspólna modlitwa i śpiew zakończyły wielkopostny dzień skupienia.

„W imieniu stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, chciałbym serdecznie podziękować ks. bp. Jerzemu Mazurowi za wspólnie spędzony czas i otwartość, ks. dr Marcinowi Sieńkowiemu – rektorowi WSD w Ełku za możliwość spotkania się w budynku seminaryjnym. Siostrze Dominice Suchockiej, która wspiera naszą wspólnotę fundacyjną i alumnom za wszelką pomoc” – mówił na zakończenie dnia skupienia ks. Daniel Kowalski.

W diecezji ełckiej jest jeszcze możliwość dołączenia do programu stypendialnego. Wszelkie informacje udziela koordynator diecezjalny FDNT ks. Daniel Kowalski.  Zapytania można kierować na adres email: daniel.kowalski@dzielo.pl

ks.dk, rr

Pozostałe artykuły