Parafia Radzieje pomaga Uchodźcom

Szczęść Boże!

W niedzielę, we Mszy w Radziejach uczestniczyli mieszkańcy Ukrainy, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, w Sztynorcie. Po Mszy św. zaprosiłem na plebanię, na kawę i skromne ciastko. Są wdzięczni za każdą pomoc, za otrzymaną dobroć. Prosili by się modlić o pokój. Tęsknią za domem. Dzieci uczą się u nas w szkole.

Z Panem Bogiem

Ks. Adam  Konopko, proboszcz z Radziej

Pozostałe artykuły