Informacja o pogrzebie śp. ks. kan. Mieczysława Banka

Przewielebni Kapłani, Czcigodne Siostry Zakonne, Drodzy Diecezjanie,

Z żalem i nadzieją życia wiecznego informujemy, że dnia 2 kwietnia 2022 r. w 71. roku życia i 41. roku kapłaństwa, odszedł po nagrodę do Pana śp. Ks. kan. Mieczysław Franciszek Banek,

wieloletni proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Olecku i parafii pw. św. Jakuba w Bakałarzewie.Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

5 kwietnia (wtorek)

godz. 18:00 – Przywiezienie trumny z ciałem śp. Ks. Mieczysława do kościoła pw. św. Jakuba w Bakałarzewie.

Czuwanie modlitewne przy Zmarłym Kapłanie.

godz. 19:00 – Msza Święta żałobna w kościele św. Jakuba w Bakałarzewie.

Po Mszy Świętej przewiezienie trumny z ciałem Zmarłego Kapłana do kościoła pw. Świętej Rodziny w Olecku.

6 kwietnia (środa)

Czuwanie modlitewne przy Zmarłym Kapłanie.

godz. 12:00 – Msza Święta pogrzebowa w kościele pw. Świętej Rodziny w Olecku, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego.

Po Mszy Świętej pochówek na cmentarzu komunalnym w Olecku.

Prosimy o modlitwę za śp. ks. kan. Mieczysława Banka oraz za pogrążoną w smutku Rodzinę Zmarłego. Wszystkich dysponujących czasem zachęcamy do udziału w uroczystościach pogrzebowych.

Kapłani proszeni są o zabranie własnych szat liturgicznych.

Requiescat in pace

S. Donata Topa – notariusz Kurii

Pozostałe artykuły