Krzyż – tron Chrystusa Króla

Wielki Piątek przeżywany we wspólnocie parafii katedralnej staje się niezwykłym przyciągnięciem, zanurzeniem w miłości jaką Chrystus ma dla każdego człowieka. W parafii pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczęło się o godzinie 12.00 Drogą Krzyżową. O godzinie 15.00 została zainaugurowana Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Natomiast liturgia Wielkiego Piątku, zwana również Liturgią Męki Pańskiej rozpoczęła się o godzinie 19.00.

Ks. Radosław Gulan, w słowie wprowadzenia w tajemnicę Wielkiego Piątku wyjaśniał, że jest to jedyny dzień w roku, w którym nie sprawuje się Mszy św. Kapłan zachęccał, aby podczas liturgii dotknąc tajemnicy śmierci Boga, że Bóg, który jest życiem, umiera za nas. „On pozbawia siebie życia po to, abym był wolny, abym nie musiał cierpieć. Wobec ogromu tej tajemnicy rodzi się w nas bezradność niezrozumienia i w tej bezradoności mamy pragnienie towarzyszenia Jezusowi we wszystkich etapach Drogi Krzyżowej. Nie jesteśmy godni tego daru, który daje nam Chrystus” – mówił kapłan.

„Adoracja Krzyża podczas dzisijeszej liturgii ma wyrażać nasz zachwyt, uwielbienie wobec tego, co dla nas zrobił Jezus z miłości” – wyjaśniał ks. Radek.

Nabożeństwu wielkopiątkowemu przewodniczył proboszcz, ks. kan. dr Marek Bednarski. Nabożeństwo rozpoczęło się wejściem kapłanów z asystą w ciszy. Pierwszym wymownym znakiem była modlitwa głównego celebransa, który przed ołtarzem leżał krzyżem. Po modlitwie zostało odczytane proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Rozbudowana w tym dniu Liturgia Słowa zakończyła się odśpiewaniem, z podziałem na role, opisu Męki Pańskiej z Ewangelii według św. Jana.

W homilii ks. Piotr Paliwoda mówił, że gromadząc się na Świętym Triduum Paschalnym, my nie chcemy odgrywać jakiegoś teatru. Liturgia, w której uczestniczymy chce doprowadzić nas do sytuacji, abyś stał się jej uczestnikiem.

Omawiając poszczególne elementy Wielkiego Piątku ks. Paliwoda móił: „co litrurgia chce, abyś dostrzegł swoimi oczami, gdy usłyszysz: „Oto Drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Myślę, że warto dostrzec przede wszystkim Jezusa jako Arcykapłana. I jaki to jest Arcykapłan? Mówi nam o tym List do Hebrajczyków, w któym autor podkreśla, że takiego mamy Arcykapłana, który jest doświadczony przez wszystko, jest doświadczony przez bezsilność. Arcykapłan, który niesie bezsilność, który zna bezsilność. I może właśnie to nasze spojrzenie na krzyż ma przynieść zrozumienie, gdzie ty dzisiaj jesteś bezsilny? A drugi obraz – to obraz Jezusa – Baranka, który składa ofiarę z siebie. Jak mówi Liturgia Godzin: „On wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, abyśmy nie byli już uczestnikami grzechu, ale byśmy się stali uczestnikami sprawiedliwości” – podkreślał kapłan.

„A co dzisiaj wydaje ci się tak trudne, niemożliwe, do tego, aby Bóg mógł to zwyciężyć? Tak wymagające, że nie widzisz jakiejkolwiek nadziei? Lituria Wielkiego Piątku podkreśla: uważaj, ponieważ za chwilę przed tobą objawi się Baranek, który stał się grzechem, abyś ty nie był uczestnikiem grzechu. To ukazanie się Krzyża. To adoracja Krzyża. Rusz się, abyś mógł zaczerpnąć z tego Drzewa miłosierdzie i łaskę w stosownej chwili” – mówił ks. Piotr.

Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół polecał Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Tylko w tym dniu stosuje się uroczystą formę z wykorzystaniem dziesięciu wezwań.

Głównym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Kapłan stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co uczestnicy odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Krzyż zostaje ustawiony w widocznym i dostępnym miejscu tak, by każdy wierny mógł go adorować. Krzyż będzie towarzyszył aż do Wigilii Paschalnej. Przyklęka się przed nim, tak, jak przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża kapłan przynosi z ciemnicy Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie zostaje wystawiony Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Cały wystrój kieruje uwagę na Ciało Pańskie. Adoracja trwa do późnych godzin nocnych.

W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku i Suwałkach nabożeństwo Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego ma charakter zorganizowany. Do udziału są zaproszeni wszyscy wierni.

mr

Pozostałe artykuły