Każdego roku razem na pielgrzymce Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.

Trwanie przy Chrystusie Panu w posłudze nadzwyczajnego szafarza komunii św. jest wypełnieniem naszego chrześcijańskiego powołania w służbie człowiekowi i Bogu, który ciągle uzdalnia nas swoja łaska.

W szczególnym Jubileuszowym Roku 30-lecia naszej diecezji pragniemy być razem na modlitwie pielgrzymując do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku ( Osiedle Konieczki).

 Zapraszamy wszystkich Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. wraz z rodzinami na nasze spotkanie. Po trudnym czasie pandemii, chcemy upraszać łaskę wiernego posługiwania w naszych parafiach, szczególnie osobom chorych, starszych i niepełnosprawnym.
          Spotkanie rozpocznie się 24 kwietnia, mszą św. o g. 15.00 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
W tym dniu rozpoczyna się kolejny kurs dla szafarzy dla naszych wspólnot parafialnych. Potrzebny jest czas naszego spotkania, by przypatrzeć się swojemu miejscu we wspólnocie eklezjalnej, przypatrzeć się swojej posłudze i wszelkim sprawom, które nas dotykają, przypatrzeć się naszej bliskości ze spotkaniu z Chrystusem Eucharystycznym.

W imieniu J.E. ks. bp Jerzego – Ordynariusza naszej Diecezji zapraszamy i liczymy na uczestnictwo. Z Bożym Miłosierdziem ku drugiemu człowiekowi.

Diecezjalny duszpasterz

Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. 

ks. kan. dr Marek Janowski

Pozostałe artykuły