Pierwsza rocznica śmierci arcybiskupa Wojciecha Ziemby

W pierwszą rocznicę śmierci arcybiskupa Wojciecha Ziemby, Pierwszego Biskupa Diecezji Ełckiej, w katedrze pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku sprawowano Mszę św. w jego intencji. Uroczystej Liturgii przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Mszę św. koncelebrowali bp. Józef Wysocki, biskup pomocniczy senior diecezji elbląskiej oraz kapłani z diecezji. Homilię wygłosił bp. Józef Wysocki.

W homilii bp Józef Wysocki przytaczając słowa autora Listu do Hebrajczyków: „Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki”, zachęcał wszystkich do dziękczynienia Panu Bogu za życie i dar dla diecezji Pierwszego Biskupa, jakim był bp Wojciech Ziemba, który był organizatorem życia diecezjalnego. Podkreślił, że niniejsza rada św. Pawła skierowana do pierwszych chrześcijan jest aktualna także dzisiaj, gdyż żyjemy w pośpiechu i tracimy wszelkie więzy międzyludzkie –„Wszystko staje się jakby jednorazówką, a Słowo Boże trwa na wieki” – wskazywał kapłan.

Bp Wysocki przybliżył życiorys zmarłego arcybiskupa. Wspominając abp. Ziembę, jako wybitnego znawcę Słowa Bożego zafascynowanego Ewangelią mówił: „Abp Ziemba miał jedną charakterystyczną cechę: żył jakby ciągle w drodze – Homo viator. Od młodych lat lubił zmieniać miejsca pobytu. Nie przywiązywał się do stałego miejsca. Z wykształcenia biblista, miłością jego życia było Słowo Boże, a jako organizator był świetnym administratorem. Dotykały go różne choroby i schorzenia. Dużo cierpiał, zwłaszcza pod koniec swego życia, ale nigdy nie narzekał i nie poddawał się tym słabościom. To co go spotykało przyjmował z wielka pokorą” – mówił bp Wysocki i dodał, że silna wiara pozwalała abp Ziembie przezwyciężać wszelkie przeciwności.

Całość homilii bp. Józefa Wysockiego

Ordynariusz diecezji ełckiej, bp Jerzy Mazur wyraził wdzięczność Bogu za dar życia i ogromny wkład śp. abp. Ziemby w tworzenie i prowadzenie diecezji ełckiej. Wspominając abp. Wojciecha Ziembę, pasterz diecezji ełckiej mówił: „Na terenie diecezji ełckiej abp Ziemba zostawił ślady tworząc od początku diecezję ełcką i ja jako trzeci biskup diecezjalny staram się kontynuować to wspaniałe dziedzictwo. Nasze drogi krzyżowały się kiedy to spotykaliśmy się w Seminarium „Hosianum”, czy też w Pieniężnie. Jako przewodniczący Komisji ds. Misji w ramach Konferencji Episkopatu Polski, Ksiądz Arcybiskup Wojciech był też zawsze czuły na potrzeby Kościoła na Wschodzie. Tej solidarności i życzliwości doświadczałem w czasie mojej pracy na Wschodzie, na Syberii. Jako biskup ełcki przybył do Irkucka na poświecenie katedry w Roku Jubileuszowym, gdzie mogliśmy się jeszcze bardziej poznać”.  

W katedrze ełckiej, w krypcie biskupów ełckich została umieszczona i poświęcona tablica pamiątkowa „Pro memoria”, jako Pierwszego Biskupa Ełckiego.

__________________________

Arcybiskup Wojciech Ziemba urodził się 15 października 1941 r. w Wampierzowie, w parafii Wadowice Górne, w diecezji tarnowskiej. W 1960 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. Sam powiedział o swoich rodzinnych stronach: „Nigdy nie straciłem kontaktu z tą ziemią (…). Zresztą, kto tu się wychował, pośród tych nadwiślańskich krajobrazów, polskich wierzb, ten tak łatwo nie wyalienuje się”.

Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 18 czerwca 1967 r. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii św. Katarzyny w Kętrzynie a następnie w olsztyńskiej parafii św. Jakuba. W latach 1970-74 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1980-81). Po studiach wykładał przedmioty biblijne w Warmińskim Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie, gdzie jednocześnie pełnił kolejno funkcje prefekta, wicerektora (1981-82) a następnie rektora Seminarium (1982-1986).

Został mianowany biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej 23 czerwca 1982 r. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Dives in misericordia Deus” (Bóg bogaty w miłosierdzie).

Po reorganizacji diecezji i prowincji kościelnych w Polsce 25 marca 1992 r. został mianowany pierwszym biskupem ełckim.

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia 16 listopada 2000 r. otrzymał nominację Ojca Świętego Jana Pawła II na arcybiskupa metropolitę białostockiego. 30 maja 2006 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą warmińskim. 15 października 2016 r. Ojciec Święty Franciszek przyjął jego rezygnację z posługi arcybiskupa metropolity warmińskiego z powodu ukończenia 75. roku życia i rozpoczęcia czasu kanonicznej emerytury.

Zmarł 21 kwietnia w Olsztynie w 80. roku życia. Ciało zmarłego Arcybiskupa zostało złożone w krypcie Arcybiskupów Warmińskich w bazylice katedralnej św. Jakuba Apostoła w Olsztynie.

rr

Pozostałe artykuły