Święcenia diakonatu w diecezji ełckiej

„Głoście słowo Boże z zapałem by rozpalać serca ludzkie miłością do Chrystusa(…). Warto iść nawet do rynsztoków, by ratować człowieka, by ukazać mu miłość Boga i Jego miłosierdzie” – mówił bp Jerzy Mazur podczas święceń diakonatu w parafii pw. Św. Antoniego z Padwy w Prostkach. W sobotę 7 maja święcenia przyjęło 4 alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił biskup ełcki Jerzy Mazur. Wyjaśniając znaczenie posługi diakona, biskup wskazywał, iż trzeba mieć świadomość, że tym który posyła jest Jezus Chrystus. „Jezus was powołał i pragnie was posłać, byście służyli Bogu i ludziom jako diakoni a w przyszłości jako kapłani. Pójść za Jezusem to naśladować Mistrza we wszystkim, każdego dnia, bez lęku, strachu i wytrwale. (…)Jest to droga służby Bogu i ludziom. Jest to droga waszego uświęcenia, czyli upodobnienia się do Mistrza, naśladowania Mistrza. W imieniu Kościoła ełckiego dziękuję za waszą odpowiedź, za wasze odważne „tak”, które nada nowy kierunek waszemu życiu” – mówił kapłan.

Hierarcha przypomniał, że w powołanie diakonów wpisane jest głoszenie Ewangelii, radosnej nowiny o zbawieniu. Wskazując na św. Antoniego, patrona parafii skąd pochodzi jeden z wyświeconych diakonów, bp Mazur zachęcał do poznawania tego Świętego, aby na jego wzór być otwartym na łaskę Bożą i wypraszać ją dla innych trwając w zjednoczeniu z Bogiem na modlitwie.

„Głoście słowo Boże z zapałem, by rozpalać serca ludzkie miłością do Chrystusa, by ono było słowem nawrócenia. Pochylajcie się nad biednymi i potrzebującymi. Przekonujcie słowem i świadectwem życia niewierzących i wątpiących do uwierzenia w realną obecność Chrystusa w Eucharystii i oddania czci Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Za wstawiennictwem św. Antoniego pomagajcie ludziom znaleźć zagubioną prawdę, wiarę, nadzieję i miłość” – apelował biskup. Zaznaczył przy tym, że aby ta służba była owocna, nowy diakon musi żyć blisko Chrystusa i z Chrystusem.

Zwracając się do kandydatów, ordynariusz diecezji ełckiej podkreślił, że święcenia diakonatu są ich dobrowolnym wyborem. Apelował, by w gotowości w służbie Bogu i ludziom nie zabrakło pokory i posłuszeństwa, zawierzenia, modlitwy i słowa Bożego. Przypomniał, że głównym zadaniem diakona będzie trwać w miłości Bożej i świadczyć o niej nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem.

„Nie pozwólcie odebrać sobie nadziei płynącej z Ewangelii, macie bowiem być nie tylko jej słuchaczami, lecz i głosicielami. Zachowujcie tajemnicę wiary w czystym sumieniu, ukazujcie swoimi czynami wierność słowu, które głosicie ustami” – apelował biskup i zachęcał, aby nie bali się odrzucenia, „bo dobro, którego źródłem jest Bóg, powróci do was. Nie zniechęcajcie się, gdy widzicie brak odpowiedzi czy zainteresowania. Świat bardzo potrzebuje pokoju, bo jego brak ogromnie wpływa na ludzkie postępowanie: tam, gdzie nie ma pokoju, tam jest łatwo o agresję i przemoc a nawet wojnę. Dawanie pokoju to skuteczne pokonywanie zła dobrem”.

Akcentując, że „dzisiaj nasza Ojczyzna, Europa i świat potrzebuje ducha misyjnego”, ordynariusz diecezji ełckiej podkreślił, iż tylko wtedy, gdy w sercu i umyśle każdego diakona, każdego kapłana zrodzi się zapał misyjny, będzie z odwagą wychodzić do potrzebujących ze słowem prawdy, słowem Ewangelii: „tylko wtedy, będziecie szli do każdego miasta i miejscowości, gdzie sam Jezus „przyjść zamierza”. Tylko wtedy będziecie nieśli Osobę Jezusa, ale także dar pokoju chociaż jest to trudne, bo znajdziecie się w sytuacji „jak owce między wilkami”. Pamiętajcie warto iść w te miejsca, warto iść nawet do rynsztoków, by ratować człowieka, by ukazać mu miłość Boga i Jego miłosierdzie” – zaznaczył biskup.

Wyrażając wdzięczność rodzicom za pobożne wychowanie, pomoc w kształtowaniu i rozeznawaniu powołania w domu rodzinnym, bp Mazur podkreślił, jak wielką moc ma modlitwa rodzinna oraz zachęcał, żeby rodzice nieustannie roztaczali nad swoimi dziećmi „modlitewną tarczę”. Podziękował kapłanom, wspólnocie parafialnej oraz wszystkim tym, pośród których wzrastał kandydat do święceń, za obecność, pamięć i modlitewne prowadzenie. Zachęcał zgromadzonych, aby nie ustawać w modlitwie o nowe, święte powołania do służby Bogu.

Nowi diakoni złożyli na ręce ordynariusza diecezji ełckiej przyrzeczenie wierności Jemu i Kościołowi oraz śluby czystości a po litanii błagalnej do wszystkich świętych gdy leżeli krzyżem na ziemi, biskup ełcki bp Jerzy Mazur po nałożeniu rąk na głowy diakonom i modlitwie udzielił święceń. Nowo wyświęceni diakoni w ciągu najbliższego roku podejmą posługę w diecezji a zarazem rozpoczną ostatni okres formacji, przygotowujący do kapłańskich święceń.

Święcenia diakonatu to pierwszy stopień święceń. Od tej pory są osobami duchownymi, które mogą pomagać księżom w ich posłudze kapłańskiej. Mogą błogosławić małżeństwa, chrzcić, święcić dewocjonalia. W imieniu Kościoła są zobowiązani do modlitwy za wszystkich ludzi, za cały świat i za cały Kościół.

Do święceń diakonatu alumni przygotowywali się przez pięć lat formacji. Ostatnim jej etapem były rekolekcje, które poprowadził dla nich ojciec duchowny ks. dr Paweł Tarasiewicz.

Uroczystość święceń zgromadziła w kościele wielu kapłanów, rodziny i przyjaciół nowych diakonów oraz wiernych z parafii i wspólnot, z których wywodzą się diakoni.

Po pięciu latach studiów i formacji seminaryjnej święcenia diakonatu otrzymali alumni piątego roku: dk Łukasz Kalinowski, parafia pw. św. Antoniego z Padwy w Prostkach, dk Marcin Kowalewski z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Jałówce, dk Paweł Sokołowski z parafii pw. św. Anny w Giżycku, dk Kamil Wielgat z parafii pw. Świętej Rodziny w Augustowie.

Dla nowych diakonów to ważny dzień, kiedy odpowiadają „tak” na powołanie jakim ich Pan Bóg obdarzył. Podkreślają, że decyzję o kapłaństwie podjęli po głębokim rozeznaniu i przy pomocy łaski Bożej.

„Święcenia diakonatu są niezwykłym przełomowym momentem. Jest to wielki krok ku Chrystusowemu kapłaństwu. Moment jeszcze głębszego zjednoczenia z Bogiem. Powiedzenia Bogu swojego „chcę” jako pełne przyjęcie wszystkich wymagań i nowych obowiązków. Głoszenie Słowa Bożego w porę i nie w porę w każdym czasie” – mówił dk Łukasz Kalinowski. Dk Paweł Sokołowski zaznaczył, że dla niego „diakonat jest przede wszystkim odpowiedzią na Boże wezwanie i całkowitym oddaniem się Chrystusowi”. Dk Marcin Kowalewski podkreślił, że Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych: „wybrał mnie Bóg – słabego, z ułomnościami i brakami. Codziennie będę zadawał pytanie dlaczego ja? Teraz muszę i chce zrobić wszystko by dobrze swoją posługę pełnić w Kościele, by Duch Święty pomagał w tym, w czym jeszcze nie domagam”.

Uroczystość zakończyła się wspólną agapą przygotowaną przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego oraz proboszcza i parafian parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Prostkach. W sobotę 21 maja w katedrze św. Wojciecha w Ełku bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, udzieli święceń kapłańskich dwóm diakonom.

rr

Pozostałe artykuły