Suwałki: wprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli do Konkatedry pw. św. Aleksandra

W przeddzień 375 rocznicy narodzin dla nieba św. Andrzeja Boboli, 15 maja 2022 r. do Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach, zostały wprowadzone relikwie I stopnia – ex ossibus – Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Mszy św. przewodniczył ks. kan. dr Antoni Skowroński, proboszcz miejsca, natomiast homilię wygłosił ks. kan. Jan Adam Dargiewicz, wieloletni misjonarz i duszpasterz Polonii i Polaków w Diecezji Odesko – Symferopolskiej w Ukrainie.

W słowie skierowanym do wiernych ks. Dargiewicz przypomniał życie i męczeńską śmierć św. Andrzeja Boboli. -„Św. Andrzej Bobola szerzył jedność chrześcijan na Polesiu, głosił i nawracał do jedynej pełnej wiary w Chrystusa dlatego nie był lubiany wśród prawosławnych. Zginął okrutną śmiercią z rąk Kozaków. Papież Pius XII napisał Encyklikę o ww. Świętym nazywając go „duszochwatem”.

„Niech więc on patronuje w naszych sercach, uprasza wszelkie łaski potrzebne dla naszego nawrócenia[…]” – wskazywał kaznodzieja i dodając, że „dopiero gdy będziemy blisko Boga możemy zmieniać oblicze naszych rodzin, parafii, Polski i całego świata”, zachęcał, „abyśmy dawali świadectwo miłości do Chrystusa zjednoczeni w sakramencie i żyli Kościołem, który tworzymy. Byśmy byli czynnymi świadkami Jezusa Chrystusa, tak jak to robił św. Andrzej Bobola”.

Ks. Dargiewicz ukazał szczególną łączność suwalskiej parafii z Pokamedulskim Klasztorem w Wigrach, bo „nie byłoby Suwałk gdyby nie było Wigier. Nie byłoby Wigier gdyby nie król Jan Kazimierz, który przyjął Matkę Bożą jako Królową Polski […]i obiecał, że rozszerzy kult chrześcijaństwa na terenie Północno-Wschodniej części Polski, a tekst Ślubów Lwowskich zredagował właśnie św. Andrzej Bobola”.

Na zakończenie Mszy św.  proboszcz parafii udzielił błogosławieństwa relikwiami św. Andrzeja Boboli, została odmówiona Litania do św. Andrzeja Boboli oraz była możliwość indywidualnego błogosławieństwa relikwiami przez ks. Jana Dargiewicza.

 „W obecnej dobie kryzysu wiary, zagrożenia bezpieczeństwa granic kraju i wojny w Ukrainie, obecność relikwii Patrona Kresów Wschodnich będzie większą zachętą do modlitwy za Ojczyznę, do bliższego zapoznania się z życiem, misją i orędownictwem tego wielkiego świętego, jezuity, misjonarza, kaznodziei, męczennika, a przez to przyczyni się szczególnie do szerzenia kultu św. Andrzeja Boboli o co sam Święty upominał się w licznych objawieniach” – powiedział ks. kan. Antoni Skowroński, proboszcz parafii konkatedralnej w Suwałkach i dodał, że poprzez instalacje świętych relikwii cała parafia dostała jakiś nowy sposób jego obecności, gdyż „także i dziś, jako Patron Polski, pozostaje dla nas wzorem wierności Bogu i przypomina nam, że dla Boga warto poświęcić wszystko”.

Życzył również, aby Święty Andrzej Bobola pomagał w mężnym wyznawaniu wiary od najmłodszego po najstarszego, i stał się inspiracją i przewodnikiem w poszukiwaniu Boga dla wielu.

Relikwie św. Andrzeja Boboli zostały sprowadzone na prośbę ks. proboszcza Antoniego Skowrońskiego oraz parafian parafii pw. Św. Aleksandra w Suwałkach, a zwłaszcza inicjatorów comiesięcznej pieszej pielgrzymki z Suwałk do Wigier do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, której celem jest modlitwa w intencjach Ojczyzny, Kościoła i rodzin. Pątnikom w ich trudzie patronuje właśnie św. Andrzej Bobola.

Święty Andrzej Bobola herbu Leliwa był polskim duchownym katolickim, który żył na przełomie XV i XVI wieku. Był jezuitą, misjonarzem, kaznodzieją i męczennikiem, autorem tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Jest też jednym z patronów Polski.

tsz, rr

Pozostałe artykuły