Uroczystości odpustowe w Studzienicznej

W niedzielę 5 czerwca, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej zgromadzili się pielgrzymi diecezji ełckiej. Głównej Mszy św. odpustowej przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. W koncelebrze udział wzięli kapłani z diecezji oraz ojcowie misjonarze posługujący w Tanzanii i Kamerunie.

Wprowadzeniem do uroczystości była zachęta do korzystania z daru odpustów. Ks. kan. dr Jacek Uchan przypomniał o łaskach jakie mogą być udziałem wszystkich wierzących, którzy spełnią warunki przypisane do odpustu. W alei pokutnej zostały przygotowane miejsca, gdzie spowiadało kilku kapłanów.  

Podczas Uroczystej Mszy św. cudowny obraz z wizerunkiem Matki Bożej Studzieniczańskiej został przeniesiony z Kaplicy na Wyspie do ołtarza polowego. Podczas homilii biskup zauważył, że jak niegdyś apostołowie tak i my dzisiaj trwamy w Studzieniczańskim Wieczerniku razem z Maryją na modlitwie. „Tegoroczną Uroczystość Zesłania Ducha Świętego przeżywamy w kontekście wojny w Ukrainie, zagrożenia pokoju w naszej Ojczyźnie, Europie i świecie. Przywódcy państw szukają dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Natomiast jako ludzie wiary wierzymy, że tylko modlitwa może zatrzymać wojnę. Możemy wyprosić pokój na Ukrainie, nawrócenie Rosji poprzez odmawianie Różańca” – mówił bp Jerzy Mazur.

W Augustowie jest kaplica Jezusa Klęczącego, w której jest inicjowana całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Biskup zachęcał, aby wierni również poprzez adorację modlili się o tak potrzebne dziś łaski pokoju, życie w wierności powołaniom. Mówił: „Trwajcie na adoracji w waszych kościołach parafialnych i w kaplicy Jezusa Klęczącego. Daj Boże, by ta kaplica była kaplicą wieczystej adoracji”.

Ziemia augustowska przyjęła ponad 1000 uchodźców wojennych z Ukrainy. A w całej diecezji ełckiej nieustannie prowadzona jest pomoc na szeroką skalę. Korzystając z okazji spotkania tak wielu diecezjan, bp Jerzy Mazur wyraził wdzięczność wiernym. „Jako naród daliśmy przepiękne świadectwo naszej wiary, otwierając nasze serca i drzwi naszych domów, przyjmując uchodźców wojennych z Ukrainy jako gości. Zadziwiliśmy tym chrześcijańskim świadectwem cały świat. Dziękuję wam wszystkim za ten gest dobroci” – mówił biskup ełcki.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego rozpoczyna w Polsce IX Tydzień Modlitwy za powołanych do małżeństwa w ramach trwającego Roku Rodziny Amoris Laetitia. Rok zakończy się 26 czerwca 2022 r. podczas Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie. Biskup zauważył, że świat ukazuje małżeństwo i rodzinę głównie poprzez pryzmat kryzysu. „W obecnym świecie szerzy się tzw. kultura tymczasowości, gdzie niektórzy chcą żyć na próbę, ślubować sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską na chwilę. A  potrzeba trwałych fundamentów. Tymi trwałymi fundamentami są: Eucharystia,  Krzyż i Maryja. To są źródła nadziei. Kiedy świat traci nadzieję, to w tym świecie Kościół i chrześcijańskie rodziny powinny być znakiem nadziei. Kapłani mogą przedstawić piękną naukę Kościoła o małżeństwie i rodzinie, ale potrzebujemy małżeństw, które ukażą piękno ich codziennego życia” – apelował biskup.

Hierarcha prosił małżonków, by byli chrześcijańskim świadectwem w swoich środowiskach. „Ukazujcie jak na tej drodze do świętości przeżywacie radości i smutki, jak pokonujecie przeszkody i trudności, jak otwieracie się na łaskę Bożą, jak się modlicie i dzielicie się słowem Bożym, jak tworzycie Domowy Kościół, jak to wszystko pomaga wam być szczęśliwymi. Ojcostwo i macierzyństwo to niezastąpione role. Nie rezygnujcie z posiadania dzieci w obawie, że nie zdołacie ich wychować i przygotować do radzenia sobie z wyzwaniami i odpowiedzialnością za własne życie. Wychowanie dzieci jest naturalnym powołaniem rodziny. Niech wasza rodzina zawsze będzie szkołą wiary, nadziei i miłości” – apelował bp Mazur.

„Kościół głosi, że  w sakramencie małżonków obecny jest Chrystus. Drodzy małżonkowie i dzisiaj tę prawdę wam głoszę, że w waszym sakramencie małżeństwa obecny jest Chrystus, że nigdy nie jesteście sami, nawet wówczas, gdy czujecie się nieszczęśliwi.  Miejcie świadomość jak silna jest łaska sakramentu małżeństwa. Ta łaska potrafi uszlachetniać wasz związek, umacniać więzi, pomagać w przezwyciężaniu trudności i zmaganiu się z codziennością. Miejcie też świadomość, że rodziny chrześcijańskie, z uwagi na łaskę sakramentu małżeństwa – jak mówi papież Franciszek – są głównymi podmiotami duszpasterstwa rodzinnego, zapewniając nade wszystko radosne świadectwo małżeństw i rodzin, Kościołów Domowych”. Głoście z radością wartość rodziny, głoście Ewangelię rodziny” – zachęcał bp Jerzy Mazur.

Na zakończenie Eucharystii swoim świadectwem misyjnym podzielił się ks. Arkadiusz Dardziński, który pełni posługę w Arusha, w Tanzanii, a pochodzi z Augustowa. Opowiedział o sile modlitwy różańcowej. Ubiegły rok w jego parafii był przeżywany jako rok różańcowy, a Matka Boża dotykała i przemieniała serca modlących się na różańcu. „Pewna rodzina bardzo pragnęła doczekać się potomstwa. Modlili się do Matki Bożej. I przez drugą rodzinę, w której już trzecie dzieciatko przyszło na świat objawiła się moc modlitwy. Przekazali swoje dziecko jako dar modlitwy temu bezdzietnemu małżeństwu. Modlitwa do Matki Bożej i z Nią zawsze przynosi owoce” – mówił misjonarz.

Historia przeżywania uroczystości odpustowych w Studzienicznej sięga XIX w. Odnaleziono zapiski pochodzące z 1864 r., które mówią, że do Matki Bożej Studzieniczańskiej przybyło ok. 20 tysięcy pielgrzymów, a księża spowiadali od rana do wieczora. Ks. kan. Wojciech Stokłosa, kustosz maryjnego sanktuarium w Studzienicznej, dziękując pielgrzymom za dochowywanie wierności tradycji, zaangażowanie parafian w przygotowanie uroczystości odpustowej, służbom medycznym, OSP i Policji za czuwanie nad bezpieczeństwem, życzył, aby każdy wracał do domu z poczuciem wysłuchania i przytulenia przez Matkę Bożą. Ks. Stokłosa zapraszał również na kolejne dni świętowania, a także do pielgrzymowania.       

Tegoroczna uroczystość przeżywana jest w roku jubileuszowym 30-lecia  diecezji ełckiej. Trwa I Kongres Różańcowy, którego hasłem są słowa prośby Maryi: „Odmawiajcie Różaniec!”. Odbyły się już trzy stacje kongresowe: Stacja Dorosłych w Krasnymborze, Stacja Parafialna, Stacja Dziecięca w Studzienicznej. Natomiast już za tydzień, w sobotę 11 czerwca w Ełku odbędzie się Stacja Młodzieżowa I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej.

mr

Pozostałe artykuły