Dziękczynienie za dar powołania

Dwóch neoprezbiterów i czterech wyświęconych w tym roku diakonów naszej diecezji 5 lipca b.r. spędziło dzień dziękczynienia wraz ze swoim Biskupem Jerzym Mazurem w Mikaszówce. Przebiegł on pod hasłem: „Odpoczywaj i módl się”.

Była to wspaniała okazja do tworzenia wspólnoty stołu i modlitwy w bliskości ze swoim Pasterzem, gdzie można było ubogacić się nawzajem doświadczeniem powołania, podjęcia decyzji wyboru pójścia za Chrystusem oraz działania Boga w łasce sakramentu Święceń. Można było również usłyszeć cenne wskazania na początku posługi diakońskiej czy też kapłańskiej.

Nie zabrakło czasu na aktywny wypoczynek podczas spływu kajakowego odcinkiem Dworczysko-Mikaszówka, któremu towarzyszyła modlitwa różańcowa tajemnicami Światła, gdyż ten fragment Szlaku Papieskiego jest poświęcony tym tajemnicom. To był ważny element budowania wspólnoty między sobą i jedności ze swoim biskupem.

Bóg zapłać Księdzu Andrzejowi Borkowskiemu – Proboszczowi Parafii Mikaszówka, za podjęcie z ogromnym sercem i pomoc w organizacji spotkania. W każdej radości z kroczenia za Chrystusem drogą powołania niech Bóg będzie uwielbiony!  

ks. Adam Roziewski

Pozostałe artykuły