Wigry: realizacja projektu „Ku czci Bohaterom”

Fundacja Wigry Pro jest w trakcie realizacji projekt KU CZCI BOHATEROM, dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.  
Realizacja projektu  – czerwiec 2022 – sierpień  20224.

W ramach działań projektowych przewidziane są 3 koncerty o tematyce niepodległościowej:

1) koncert w wykonaniu zespołu Trio A’tre i solistów pod kierownictwem Cezarego Gójskiego

2) koncert w wykonaniu śpiewaczki sopranowej P. Sylwii Lorenc  z udziałem muzyków (flet i pianino)

3) koncert w wykonaniu śpiewaczki sopranowej P. Julii Harbat z udziałem muzyków (flet i pianino),

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości  na poziomie lokalnym i regionalnym.

O kolejnych działaniach projektowych  będziemy informować sukcesywnie.

Jednocześnie bardzo serdecznie zapraszamy do czynnego uczestnictwa przy realizacji tych działań projektowych.                                              

                                                                             Ks. dr Jacek Nogowski

Pozostałe artykuły