Wigry: zaproszenie na Konferencję naukową „Wartości chrześcijańskie w Polsce i Europie”

Konferencja, która odbędzie się w dniach 29-30 lipca br. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach, została objęta patronatami honorowymi Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. Stanisława Gądeckiego, biskupa diecezji ełckiej, bp. Jerzego Mazura oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, dr. Artura Kosickiego.

Już po raz 5 uczestnicy spotkają się w murach Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach, aby dyskutować o wartościach chrześcijańskich w Polsce i Europie. Temat ten jest dziś szczególnie istotny, gdyż świat doświadcza kryzysów na wielu płaszczyznach.

Tegoroczna edycja rozpocznie się od wykładu inauguracyjnego pt. „Wartości chrześcijańskie w Polsce i Europie”, który wygłosi abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Także podczas pierwszego dnia konferencji wykład wygłosi prof. dr hab. Mirosław Sitarz (Prorektor ds. misji i administracji KUL), w trakcie którego poruszy kwestie chrześcijańskiej tożsamości Europy w nauczaniu Kościoła. Natomiast dr hab. Sebastian Skuz (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów) swoje wystąpienie ukierunkuje na działania osłonowe prowadzone przez państwo w walce z pandemią i inflacją.

Drugi dzień konferencji zostanie poświęcony kwestiom dotyczącym przesmyku suwalskiego w dobie kryzysu ukraińskiego, o których powie dr Tomasz Naruszewicz (PUZ w Suwałkach) oraz tematyce wsparcia osób potrzebujących, który przybliży ks. dr Jacek Nogowski (UKSW). Ostatnia sesja tegorocznej edycji konferencji z cyklu Europa Christi zawierała będzie wystąpienia m.in. mgr. Pawła Robaka (Dyrektora Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL), który przedstawi najważniejsze zadania Kościoła katolickiego wobec osób z niepełnosprawnością oraz dr. Grzegorza Tutaka, który podsumuje dotychczasową troskę Kościoła katolickiego o uchodźców w kontekście wojny na Ukrainie.

Paweł Robak / BP KEP

Pozostałe artykuły