Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zaprasza na Dzień Papieski

Każdego roku w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem i zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II. W tym roku ten dzień będziemy przeżywać 16 października.

Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego będą słowa ‘’Blask Prawdy’’. Jest to tytuł jednej z ważniejszych encyklik papieża Jana Pawła II ‘’Veritatis splendor’’, ogłoszonej 6 sierpnia 1993 r. Zasadniczym przesłaniem tego dokumentu Magisterium Kościoła jest wskazanie na wewnętrzny, nierozerwalny związek, istniejący między wiarą i moralnością oraz między wolnością i prawdą. Ojciec Święty zwraca uwagę, by w czasach szerzącego się sekularyzmu nie można oddzielać wiary od moralności. Wiara powinna przenikać całe życie człowieka i być miernikiem dla kultury. Głoszenie nienaruszalności prawa Bożego i postrzeganie swojego życia w blasku prawdy Jezusa Chrystusa, to wezwanie do budowania prawdziwie ludzkiego świata, który wznosić można jedynie na fundamencie wyraźnego odróżniania dobra od zła i stanowczym sprzeciwie wobec moralnego relatywizmu. Więź między prawdą, wolnością człowieka a prawem Bożym ma swą żywą siedzibę w „sercu” osoby, czyli w jej sumieniu (VS 54).

Nieodłącznie z Dniem Papieskim związana jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. W ciągu dwudziestu dwóch lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do ,,nowej wyobraźni miłosierdzia”. Około 2000 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II. Nasza diecezja także włącza się w to dzieło, które wspomaga młodych ludzi pochodzących z małych miejscowości. Stypendia te pozwalają młodzieży na rozwijanie zainteresowań, a niejednokrotnie na spełnianie marzeń. W ubiegłym roku szkolnym i akademickim ok. 80 osób mogło korzystać z pomocy Fundacji. To wszystko było możliwe dzięki ofiarom zbieranym do puszek podczas kwest przed kościołami w Dniu Papieskim.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia to nie tylko stypendia, ale przede wszystkim tworzenie wspólnoty osób, która formuje swoje sumienia i serca w ciągu całego roku. Stypendyści spotykają się kilka razy w roku online na spotkaniach formacyjnych, w marcu tego roku w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku – stypendyści diecezji ełckiej uczestniczyli w wielkopostnym dniu skupienia. W wakacje młodzież uczestniczyła w obozie formacyjno-rekolekcyjnym, który w tym roku odbył się w Ełku pod hasłem ,,Jestem w Kościele’’. Młodzi z diecezji ełckiej, olsztyńskiej i łomżyńskiej podczas tych dni, uczestniczyła w spotkaniach modlitewnych, formacyjnych, a także poznawała naszą diecezję uczestnicząc w pielgrzymce szlakiem papieskim – tajemnicami światła.

16 października po raz kolejny we wszystkich parafiach naszej diecezji oraz w całym kraju, zbierane będą ofiary do puszek, aby wspomagać zdolną młodzież pochodzącą z niezamożnych rodzin.

Diecezjalne obchody Dnia Papieskiego odbędą się 16 października. O godz. 15.00 Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Jerzego Mazura w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku.

Już teraz dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc. Za każde dobre słowo, modlitwę i wparcie finansowe, które pozwoli na rozwijanie pasji młodym ludziom pochodzącym także z naszej diecezji składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o naszej modlitwie.

ks. Daniel Kowalski

Pozostałe artykuły