Światowe Dni Młodzieży – Poleć z Nami do Lizbony!

W przyszłym roku odbędą się  ŚDM w Lizbonie. Jest to wielkie święto młodych ludzi z całego świata, w którym chcemy wziąć udział.

Od 26 do 31 lipca 2023 r. odbędą się Dni w Diecezjach poprzedzające Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. W tym czasie pielgrzymów z całego świata przyjmie 17 portugalskich diecezji, w tym dwie obejmujące tereny wyspowe. Młodzi naszej diecezji wyjadą wtedy do diecezji Coimbra.

37. ŚDM Lizbona 2023 odbędą się w dn. 1-6 sierpnia 2023 r. pod hasłem: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). Centralne uroczystości rozpocznie w poniedziałek 1 sierpnia msza św. otwarcia, z kolei we wtorek do Lizbony przybędzie papież Franciszek. W środę poszczególne grupy organizować będą rozmaite wydarzenia poświęcone kulturze kraju, z którego pochodzą. W piątek zaplanowano drogę krzyżową, a w nocy z soboty na niedzielę odbędzie się nocne czuwanie z papieżem. ŚDM zakończy msza św. posłania w niedzielę rano.

Przez cały tydzień młodzi uczestniczyć będą w katechezach i konferencjach. Katechezy w języku polskim zostały zaplanowane na środę, czwartek i piątek

W naszej diecezji formuje się grupa młodych, którzy chcą wyjechać na Światowe Dni Młodzieży. W wyjeździe może uczestniczyć młodzież od 14 do 30 roku życia. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w wyjeździe za zgodą rodziców, w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Opiekunem może być osoba, która maksymalnie w dniu wyjazdu będzie miała ukończony 20 r.ż. Przyjmujemy  zasadę, że opiekunami dziewcząt mogą być tylko i wyłącznie kobiety, a chłopców mężczyźni.

Do 24 października trwa 2 etap zgłoszeń na wyjazd, w którym każdy z Was może dołączyć do naszego teamu! Wystarczy zgłosić się przez formularz: https://forms.gle/dm5xCFpPg2LU3EhYA.  Pytania można wysyłać na adres mlodzielk@gmail.com.

Od listopada planujemy cykliczne spotkania online, które będą okazją do zapoznania się z innymi wyjeżdżającymi i przekazywania bieżących informacji na temat wyjazdu.

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był papież Jan Paweł II. Pierwsze międzynarodowe spotkanie młodych odbyło się 29-31 marca 1985 r. w Rzymie pod hasłem: „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was”. Następne, już pod nazwą ŚDM, odbyły się na szczeblu diecezji i parafii 23 marca 1986 r. Od tego czasu, co dwa lub trzy lata młodzi z całego świata spotykają się z Ojcem Świętym w wybranym miejscu, a co roku, wcześniej w Niedzielę Palmową, a teraz w niedzielę Chrystusa Króla, ze swoim biskupem na obchodach diecezjalnych.

Opr. Monika Zubowicz

Pozostałe artykuły