Dzień Papieski pod hasłem „Blask Prawdy”

16 października w całej Polsce świętowany jest Dzień Papieski. Tegoroczne hasło to „Blask Prawdy”. Centralne uroczystości dla diecezji ełckiej odbyły się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku.

Biskup ełcki Jerzy Mazur podczas kazania przypominał zebranym jak wyglądał dzień wybory Karola Wojtyły na papieża, on sam przeżywał ten dzień jako diakon i modlił się o wybór nowego papieża. Pierwszym wezwaniem Jana Pawła II były słowa „Nie bójcie się. Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Papież chciał żebyśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Ordynariusz diecezji ełckiej powiedział, że za życia Jana Pawła II i również po jego śmierci stawianych było wiele pomników papieża, również w diecezji ełckiej: „Ojciec Święty został upamiętniony również poprzez Szlaki Papieskie na terenie diecezji nawiązujące do tajemnic Różańca świętego i do zawierzeń, których dokonał ale powstał jeden żywy pomnik, który od 22 lat jest budowany. Jest to Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Biskup Jerzy Mazur podziękował ks. Danielowi Kowalskiemu za moderowanie Fundacji w diecezji i za aktywność w pracy z młodzieżą.

W większości ełckich parafii wierni mogli złożyć dobrowolną ofiarę na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dzięki tym ofiarom możliwe jest finansowanie stypendiów dla młodzieży. Zbiórkę można wesprzeć również przez Internet pod linkiem https://e-zbiorka.pl/zbiorka/dp22-119053qz3/?fbclid=IwAR2vQ2ZTjeneU6Gjukcs-4CMZWTwpMRIJTAE07rJIfJ8X5R6ojHtAD8QX9Q

Dzień Papieski wypada zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wybory Karola Wojtyły na papieża jednak w tym roku dokładnie w 44. rocznicę tego wydarzenia. Tegoroczne hasło „Blask Prawdy” pochodzi z encykliki „Veritatis splendor”, która porusza tematykę fundamentalnych prawd moralnych. Wolontariusze Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia czuwali nad dobrym przebiegiem Dnia Papieskiego w parafii i w czasie centralnych uroczystości dla diecezji. Zbierane były datki dla stypendystów fundacji, którymi są zdolni młodzi ludzie z małych miejscowości, którzy dzięki wsparciu mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Stypendyści objęci są nie tylko pomocą materialną ale także duchową i wychowawczą. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia obecnie wspiera około 50 osób z diecezji ełckiej.

Urszula Rychlik

Pozostałe artykuły