Dyspensa od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych w piątek 30 grudnia br.

N. 936/2022

DEKRET

Chcąc podkreślić szczególny charakter okresu Narodzenia Pańskiego, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym w piątek, 30 grudnia 2022 roku na terenie Diecezji Ełckiej udzielam DYSPENSY od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Chcąc zadośćuczynić wymogom dyscypliny Kościoła odnośnie dnia pokutnego, zalecam by Wierni przyjmując dar dyspensy odmówili Modlitwę Pańską w intencji pokoju na świecie.

Ełk, 23 grudnia 2022 roku

Jerzy Mazur
Biskup Ełcki


Ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii

Pozostałe artykuły