Zaproszenie na spotkania opłatkowe

Okres Świąt Bożego Narodzenia oraz początek Nowego Roku 2023 stanowi sposobny czas dzielenia się opłatkiem i składania sobie przy tej okazji serdecznych życzeń. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, odwołując się do tradycji lat ubiegłych, pragnie zjednoczyć na wspólnym spotkaniu opłatkowym w poszczególnych rejonach Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego, Katechetów, mieszkających i posługujących na terenie naszej diecezji.

Biskup Ełcki zaprasza do wspólnej modlitwy, podzielenia się Dobrą Nowiną i słowami życzeń noworocznych w poszczególnych rejonach naszej diecezji według następującego porządku:

5 stycznia (czwartek) – o godz. 10.00 – spotkanie Kapłanów w Olecku (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego); o godz. 11.00 – spotkanie Katechetów i Sióstr Zakonnych (parafia pw. NMP Królowej Polski)

– 9 stycznia (poniedziałek): – w Giżycku (w kościele pw. Ducha Świętego Pocieszyciela): – o godz. 10.00 – spotkanie Kapłanów; – o godz. 11.30 – spotkanie Katechetów i Sióstr Zakonnych.

– 10 stycznia (wtorek) – o godz. 10.00 spotkanieKapłanów w Piszu (parafia pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej); – o godz. 11.00 (parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP) – spotkanie Katechetów; – o godz. 12.30 – Sióstr Zakonnych (Dom Sióstr Pallotynek, ul. Sikorskiego 7)

11 stycznia (środa) – w Ełku (Centrum Pastoralno-Administracyjne) – o godz. 10.00 – spotkanie Kapłanów; o godz. 13.00 – spotkanie Katechetów.

12 stycznia (czwartek) – w Augustowie (Dom Księzy Emerytów) – o godz. 10.00 –spotkanie Kapłanów; o godz. 11.00 – spotkanie Katechetów.
o godz. 12.30 – spotkanie Sióstr Zakonnych (w Domu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi)

13 stycznia (piątek) – w Suwałkach (parafia pw. św. Aleksandra) – o godz. 10.00 spotkanie Kapłanów; o godz. 12.00 – Sióstr Zakonnych (Dom Sióstr Salezjanek); o godz. 14.00 – spotkanie z Katechetami (parafia pw. św. Aleksandra).

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Ks. Jacek Uchan

dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Pozostałe artykuły