Pierwszy Noworoczny Zjazd Rycerzy św. Jana Pawła II Diecezji Ełckiej

„Tylko przekonany potrafi przekonać, tylko zapalony potrafi zapalić, tylko wstrząśnięty potrafi wstrząsnąć” – mówił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki w homilii, jaką wygłosił podczas Pierwszego Noworocznego Zjazdu Rycerzy św. Jana Pawła II Diecezji Ełckiej.

Spotkanie odbyło się w Ełku, w parafii pw. Św. Jana Pawła II. Rozpoczęło się wspólnym kolędowaniem z Dzieciątkiem Jezus oraz przedstawieniem historii Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II poza granicami, w Polsce i w diecezji ełckiej.

Tuż przed Mszą św. wręczone zostały poszczególnym Rycerzom awanse na kolejne stopnie. Reguła ustanawia cztery stopnie (charyzmaty) rycerskie: I – Wiara, II – Miłosierdzie, III – Solidarność, IV – Patriotyzm. Pierwszy stopień otrzymuje Brat Rycerz w czasie inwestytury, kolejne nadawane są po odbyciu stosownych rekolekcji formacyjnych i czasu próby. Szczegółowy tryb promowania na stopnie rycerskie określa Ceremoniał Zakonu. Dziś przyznano awans II stopnia  – 2 Rycerzom, awans III stopnia  – 7 Rycerzom.

W homilii Pasterz ełcki zwrócił uwagę zgromadzonych na wartość sakramentu chrztu świętego. „Wtedy to zastaliśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa i obdarzeni nowym życiem oraz powołaniem do świętości, które realizujemy na różnych drogach, między innymi w różnych wspólnotach, tak jak w tej tu obecnej- Rycerzy Jana Pawła II (…) Jesteśmy tu, by modlić się w waszych intencjach, i w intencjach waszych rodzin oraz żebyście tę misję, którą daje wam Kościół, jak najlepiej wypełniali”.

Wartość Słowa Bożego również była podejmowana w rozważaniach przez bp. Mazura. Zauważył, że to Słowo jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż miecz obosieczny. Ów miecz symbolizuje siłę, moc, władzę. „To Słowo ma moc umacniania na drodze do świętości, na drodze wiary, na drodze nawrócenia. Dziś tak wielu potrzebuje tego słowa (…) Niech Słowo, które Bóg mówi do nas, będzie i dobrem, i życiem. Żeby umacniało, pokrzepiało” – mówił pasterz ełcki. „Przybliżajcie się do tronu łaski, abyście doznawali miłosierdzia, bo dopiero wtedy staniecie się Rycerzami Miłosierdzia, kiedy sami się na nie otworzycie i mocą Ducha Św. będziecie stawać się Apostołami Miłosierdzia. Umiłujcie modlitwę Koronki do MB. Rycerze Solidarności pragnijcie być autentycznymi, zaangażowanymi w rozwój życia wewnętrznego. Przez adorację NS rozwijacie w sobie miłość. Zarażajcie adoracją innych ” – dodał.

„Gratuluję wam tej odwagi, tej twórczej odwagi, że powiedzieliście Jezusowi – oto jestem, że nie wstydzicie się Jezusa, i głośno, i wyraźnie wskazujecie kto jest Panem waszego życia i kto to życie tworzy (…) Drodzy mężczyźni! Do dzieła! Aby wypełnić to, co jest waszym charyzmatem, przyprowadzajcie innych do Jezusa. W szeregach Rycerstwa uczcie się uświęcania siebie i innych” – apelował hierarcha.

Pierwszym Biskupem Ordynariuszem, który zaufał Braciom Rycerzom zbierającym się na co miesięcznych spotkaniach był ówczesny ordynariusz diecezji warszawsko – praskiej, JE ks. abp Henryk F. Hoser SAC, który udzielił Braciom Rycerzom swojego pasterskiego błogosławieństwa, a następnie 2 kwietnia 2012 wydał pierwszy w historii Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, dekret erygujący to stowarzyszenie wiernych świeckich na terenie diecezji Warszawsko – Praskiej.

Siedem lat po tych wydarzeniach, za zgodą i akceptacją JE ks. bp Jerzego Mazura została utworzona  30 chorągiew  prowincji Polskiej, a pierwsza Diecezji Ełckiej – w parafii Bł. Anieli Salawy. Pierwszym Ojcem Kapelanem został ks. Szymon Klimaszewski, a wielkim Rycerzem Zacny Brat Stanisław Zaborowski. Miało to miejsce dn. 6 stycznia 2018 r. Trzy miesiące później 16 kwietnia 2018 r. erygowano 33 Chorągiew pw. Św. Kazimierza Królewicza i 34 Chorągiew pw. Św. Piotra I Pawła w Suwałkach. Zgodnie z Regułą Zakonu RJP2, po zawiązaniu trzeciej chorągwi, utworzono na terenie diecezji Ełckiej 9 Komandorię. Pierwszym powołanym komandorem został Brat Jacek Kruchelski, a od dwóch lat funkcję komandora piastuje Brat Jan Popko. W tym samym okresie z woli Bożej, a decyzją ks. bp Ordynariusza funkcję Ojca Kapelana Komandorii Ełckiej przyjął ks. Czesław Król, który jest również Kapelanem 33 Chorągwi Św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach. W następnym roku dołączyła do grona istniejących 49 Chorągiew pw. Św. Jana Chrzciciela z Augustowa, a od półtora roku istnieje 82 Chorągiew pw. Św. Jana Pawła II  z Ojcem Kapelanem ks. Tadeuszem Białousem na czele.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II jest formacją świeckich mężczyzn, stawiających sobie za wzór Świętego Jana Pawła II, który swoim świadectwem pokazał, jak harmonijnie łączyć męskość i świętość. Bratem Rycerzem Zakonu Świętego Jana Pawła II może zostać mężczyzna – katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego. Jednym z efektów działalności Rycerzy, powinno być budowanie wśród osób duchownych poczucia, że na Rycerzy Świętego Jana Pawła II zawsze można liczyć – jak na prawe ramię Kościoła

ks. kz

Pozostałe artykuły