Bp Jerzy Mazur do konsekrowanych: Poznanie Jezusa i odkrycie kim On jest to najwspanialsza przygoda życia

Konsekrowane wdowy i dziewice z diecezji ełckiej spotkały się z Biskupem Jerzym Mazurem w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku aby przełamać się opłatkiem. W homilii Biskup Mazur mówił: „Poznanie Jezusa Chrystusa i odkrycie kim On jest to najwspanialsza przygoda życia. To największa radość dla człowieka. Stary Testament pokazywał kim będzie Mesjasz, jaką ma wypełnić misje posłany przez Ojca. Prorok Izajasz w pierwszym czytaniu mówi o słudze ale też o Mesjaszu, o Zbawicielu. Mesjasz, który ma przyjść na świat ma być sługą ale też światłem dla pogan.

Pierwszą osobą, która poznała Jezusa była Maryja, do której Bóg Ojciec posłał Anioła Gabriela aby oznajmił jej, że zostanie Matką Boga. Maryja poznała Jezusa Chrystusa za sprawą Ducha Świętego. Koleją osobą, która poznała Jezusa była Elżbieta, do której poszła Maryja gdy dowiedziała się, że jest w szóstym miesiącu. <Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona> powiedziała Elżbieta na widok brzemiennej Maryi. Jezusa za sprawą Ducha Świętego poznał również, jeszcze nie narodzony, Jan Chrzciciel, który poruszył się w łonie swojej matki. Kolejnym, który poznał i okrył kim jest i kim będzie Jezus był św. Józef. Zamierzał potajemnie oddalić Maryje ale gdy Bóg posłał anioła Gabriela i Józef dowiedział się, że Maryja za sprawą Ducha Świętego stałą się brzemienna, i że urodzi Mesjasza, poznał Go i odkrył. (…) Po narodzeniu pierwszymi, którzy poznali i odkryli Jezusa byli pasterze, którym Anioł oznajmił, że narodził się Zbawiciel. Rozpoznali w dziecięciu Mesjasza i wrócili wielbiąc Boga”. Biskup Mazur zwrócił uwagę, że po poznaniu Jezusa i odkryciu kim On jest najwłaściwszą reakcją jest głosić Dobrą Nowinę innym, tak jak postąpili ci, którzy poznali Go jako pierwsi.

Biskup Jerzy Mazur wspomniał w czasie homilii o św. Arnoldzie Janssenie, założycielu Zgromadzenia Księży Werbistów, do którego Ksiądz Biskup należy: „Święty Arnold Janssen, patron dnia dzisiejszego, założył trzy zgromadzenia: Zgromadzenie Słowa Bożego (werbistów), Zgromadzenie Sióstr Służebnic Ducha Świętego oraz Zgromadzenie Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji. Święty Arnold poznał i odkrył Jezusa całym sercem. Będąc kapłanem diecezjalnym poznał, że pragnieniem Serca Jezusowego jest zbawienie wszystkich ludzi. To pragnienie Serca Jezusowego stało się jego pragnieniem. (…) Święty Arnold zawierzył się Duchowi Świętemu. W ich rodzinie w każdą niedzielę było czytane Pismo święte a rozpoczynano od Prologu Świętego Jana <Słowo stało się Ciałem i zamieszkało miedzy nami, wszystkim, którzy je przyjęli dało moc by stali się Dziećmi Bożymi>. Dlatego też powstało Zgromadzenie Słowa Bożego (…) Święty Arnold mówił, że największym aktem miłości jest głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu. Jedną ze wskazówek, którą zostawił nie tylko swoim duchowym synom i córkom ale wszystkim, było jego powiedzenie w czasie trudności. Mówił, że im więcej trudności tym bardziej powinniśmy zawierzyć się Bogu”.

Obecnie w diecezji ełckiej swoje powołanie jako dziewicy konsekrowanej realizuje 9 kobiet. Wdów konsekrowanych w diecezji ełckiej jest 13. Kobiety przygotowywały się do konsekracji a obecnie formują się pod przewodnictwem ks. kan. dr Dariusza Brozio.

Urszula Rychlik

Pozostałe artykuły