Już 8 lipca teściowe spotykają się w Lipsku… – zaproszenie

Wakacje są czasem wielu spotkań ❤ Spotykają się też teściowe!

🌷Doroczne Diecezjalne Spotkanie Teściowych, Matek, Synowych i Kół Gospodyń Wiejskich Diecezji Ełckiej odbędzie się 8 lipca, w sanktuarium Matki Bożej Bazylianki w Lipsku nad Biebrzą, skąd pochodzi szczególna teściowa – bł. Marianna Biernacka.

🌷Do udziału w tym wyjątkowym dniu zaproszone są synowe, teściowe, matki oraz kobiety oczekujące potomstwa, aby za wstawiennictwem bł. Marianny Biernackiej upraszać potrzebne łaski.

🌷Wywieziono ją wraz z innymi aresztowanymi do więzienia w Grodnie. 13 lipca 1943 r. na fortach w Naumowiczach Niemcy rozstrzelali 50 mieszkańców Lipska, w tym Mariannę i jej syna Stanisława. Papież Jan Paweł II, 13 czerwca 1999 r. w czasie Mszy św. w Warszawie beatyfikował 108 Sług Bożych, w tym gronie znalazła się również Marianna Biernacka.

„Świętujemy zwycięstwo tych, którzy w naszym stuleciu oddali życie dla Chrystusa, oddali życie doczesne, aby posiąść je na wieki w Jego chwale. Słusznie zatem prosimy, abyśmy za ich przykładem wiernie podążali za Chrystusem” – mówił Ojciec Święty podczas homilii wygłoszonej na uroczystości beatyfikacyjnej.

Beatyfikacja przyniosła wzrost zainteresowania jej życiem nie tylko w diecezji ełckiej, ale także w całej Polsce i poza jej granicami. Coraz więcej kobiet, zwłaszcza wdów, teściowych i synowych, zwraca się do niej, jako do swej patronki i orędowniczki. Bł. Marianna Biernacka jest też patronką życia poczętego oraz całych rodzin: matek, ojców, dziadków, braci i sióstr.

A tak było rok temu…

ZAPRASZAMY!

Pozostałe artykuły