Wspólnoty głosem Kościoła – podsumowanie III Kongresu Ruchów…

„Odważmy się trochę bardziej przejąć inicjatywę!” – zachęcał papież Franciszek w adhortacji „Evangelii Gaudium”, która była poddana pod refleksję podczas przygotowań do III Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej. W piątek, 22 września 2023 r. odbyło się spotkanie odpowiedzialnych za ruchy i wspólnoty w diecezji.  Zgromadzeniu przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

Tematem spotkania było podsumowanie III Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych oraz otwarcie dyskusji na temat Szkoły Katechistów Diecezji Ełckiej.

Bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej podsumował prace Komitetu organizacyjnego III Kongresu Ruchów… Przypomniał, że wszystkie wspólnoty w Kościele chociaż w różny sposób, to podejmują misję apostolatu i ewangelizacji. Biskup wyraził wdzięczność za zaangażowanie i udział w stacjach kongresowych. „Kongres pozwolił nam wszystkim zobaczyć, jak wiele jest wspólnot w naszym Kościele, ale też jak owocna jest współpraca świeckich z duchowieństwem” – mówił kapłan.      

Obecni przedstawiciele wspólnot dzielili się swoimi pokongresowymi refleksjami. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że III Kongres był potrzebny, aby najpierw w parafiach, a potem i w diecezji ożywić i zjednoczyć wszystkie grupy przy realizacji wspólnych działań. W parafiach okazał się owocny czas prezentacji wspólnot. Wzbudziło to zainteresowanie osób, które do tej pory nie włączyły się w życie wspólnotowe. Liderzy wspólnot podkreślali również, że Kongres pokazał potrzebę docierania do osób, które są w Kościele, ale nie widzą potrzeby większego zaangażowania. Jak pokazało doświadczenie, chętnie angażowali się w pomoc przy organizacji stacji kongresowych, posługiwali swoimi talentami.

Bp Jerzy Mazur zachęcał, aby wszystkie wspólnoty odpowiedziały na pytania: Co III Kongres Ruchów… zmienił w naszej wspólnocie?; jakie w związku z tym wspólnota ma plany pokongresowe? „Kongres ukazał nam, że Kościół jest żywy, że stanowimy jedno w różnorodności. „Wstaliśmy z kanapy” – mówił biskup.

„Ludzie, szczególnie młodzi chcą być zauważeni. Młodzież zadaje pytania i chce usłyszeć odpowiedzi. Jeżeli ich nie otrzymują – odchodzą” – zauważył z troską bp Mazur.

Takim wymiernym owocem III Kongresu jest powołanie Szkoły Katechistów Diecezji Ełckiej. W załączniku zamieszczamy SŁOWO PASTERSKIE BISKUPA JERZEGO MAZURA, wyjaśniające ideę szkoły. Zachęcamy do zapoznania się z treścią.       

mr

Pozostałe artykuły