105. Rocznica Odzyskania Niepodległości

„Historia jest nauczycielką życia. Kiedy odzyskaliśmy niepodległość zastanawiano się na jakim fundamencie budować naszą Ojczyznę. Odpowiedź była jedna, na fundamencie Ewangelii, na prawdzie, na miłości. O tym fundamencie powinniśmy zawsze pamiętać i takie święto jak dzisiejsze winno nam o tym przypominać” – mówił bp Jerzy Mazur, 10 listopada 2023 r., w ełckiej katedrze pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika. Ełcki biskup przewodniczył uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny w 105. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

We Mszy św. za Ojczyznę licznie uczestniczyły poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, seminarzyści, kapłani z ełckich oraz okolicznych parafii, męskie wspólnoty z diecezji i mieszkańcy Ełku.

W wigilię Święta Niepodległości zgromadzonym na modlitwie, biskup zadał pytanie: „czym dla każdego z nas jest Ojczyzna i jakie zadania względem niej spoczywają na nas? „Ojczyzna to ogromne bogactwo, to wielki dar, który każde pokolenia winno wielkodusznie przyjmować i mieć wobec niego wielką cześć” – podkreślał bp Mazur.

Zaznaczył, że upamiętniając rocznicę odzyskania niepodległości, wracamy do wielu pokoleń bohaterów tamtych czasów. „Oni wierzyli, że Bóg ich nie opuścił, że Bóg jest z nimi. Oni zawierzyli siebie i losy Ojczyzny Matce Najświętszej. Oni trwali na modlitwie i bronili wartości chrześcijańskich w rodzinach, w parafiach. Bóg przyszedł naszej Ojczyźnie z pomocą na różny sposób. Bóg posłał wspaniałych przywódców, poetów, pisarzy, a także przywódców duchowych biskupów, kapłanów. A przede wszystkim w narodzie polskim była mocna wiara i miłość do Boga, Kościoła i Ojczyzny” – mówił bp Mazur.

Biskup ełcki odnosząc się do ostatnich wydarzeń w Polsce podzielił się refleksją: „Czasami odnosimy wrażenie, że te 105 lat, niektórych niczego nie nauczyło. Oby w nas było pragnienie Polski wspaniałej, wielkiej, budującej swą przyszłość na prawdzie, miłości. Polski, która kroczy pod sztandarem: Bóg- Honor- Ojczyzna. Polski, która szanuje swoją przeszłość, swoją kulturę, żyje wiarą w Boga”.

„Starożytny grecki matematyk Archimedes powiedział: „Dajcie mi punkt oparcia a poruszę Ziemię”. Takim punktem oparcia przy odzyskiwaniu niepodległości był Kościół katolicki ukazujący Boga, głoszący wartości chrześcijańskie i wzywający do zawierzenia siebie, rodziny, Ojczyzny Bogu i Matce Najświętszej” – mówił hierarcha. 

Zauważył również, ze obecnie na naszym kontynencie dokonuje się dechrystianizacja, która polega na propagowaniu „antykultury, kultury śmierci i beznadziejności”, polega na odrzuceniu wartości chrześcijańskich. „Według twórców dechrystianizacji złamanie narodowych i duchowych tożsamości poszczególnych narodów jest konieczne, aby stworzyć jedno zuniformizowane społeczeństwo ludzi, którzy nie będą samodzielnie myśleć. W tym niełatwym czasie w Europie i w naszej Ojczyźnie warto przypomnieć słowa kard. Gherarda Mullera, który mówił, że obecne ataki na Polskę mogą okazać się dużo groźniejsze w skutkach dla naszej tożsamości niż haniebne rozbiory. Dzisiaj chodzi o śmiertelny cios, który ma być dokonany na duszy polskiej. Chrześcijańskie wartości mają być zniszczone. Jest wielka potrzeba modlitwy, pracy i poświęcenia dla naszej Ojczyzny” – wyjaśniał bp Jerzy Mazur.

Zachęcał, aby każde pokolenie chciało poznawać historię swojej ojczyzny. „W Gietrzwałdzie Polacy otrzymali konkretne wytyczne w drodze do niepodległości. W orędziu Maryja przekazała dziewczynkom Justynie i Barbarze prośbę o modlitwę, przede wszystkim różańcową, o Mszę św., a także wymieniła grzechy, które nas najbardziej niszczyły jako Polaków, min.: alkoholizm, rozwiązłość czy pycha. Bądźmy i dzisiaj posłuszni Maryi z Gietrzwałdu i bierzmy do ręki różaniec i módlmy się za naszą Ojczyznę tak jak modlili się nasi praojcowie. Módlmy się w intencji  Ojczyzny, Europy, pokoju za wstawiennictwem świętych, a szczególnie św. Andrzeja Boboli, patrona Polski” – mówił biskup.

Przed uroczystą Eucharystią na Palcu Jana Pawła II w Ełku zgromadzono się na modlitwie różańcowej. Do nabożeństwa w intencji Ojczyzny zaprosili mężczyźni działający we wspólnotach męskich w diecezji. Udział w nabożeństwie wzięli m.in. Wojownicy Maryi, Rycerze św. Jana Pawła II z Ełku, Suwałk, Augustowa i Lipska, Rycerze Kolumba. Bractwo św. Józefa z Nowej Wsi Ełckiej oraz z Ełku, Harcerze Szczepu Pokolenie Jana Pawła II z Ełku. Z różańcem w ręku i modlitwą na ustach wraz z biskupem ełckim uczestnicy przeszli do katedry, gdzie uczestniczyli we Mszy św.   

Ełckie uroczystości, z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości będą trwały dwa dni. W dniu dzisiejszym przedszkolaki z miejskich przedszkoli i klas zerowych odśpiewały hymn państwowy. Po Mszy św.  nastąpił przemarsz Miejskiej Orkiestry Dętej, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych i delegacji pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Urzędzie Miasta Ełku. Uroczystości przy Pomniku Józefa Piłsudskiego odbyły się w asyście Kompanii Honorowej z Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Orzysz.

W  sobotę (11 listopada) będzie można wziąć udział w Biegu Niepodległości. W Ełckim Centrum Kultury odbędzie się koncert laureatów XV Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.  Hufiec ZHP Ełk im. J. i H. Małeckich zaprasza do Sali Zebra w ECK, na wieczornicę patriotyczną pt. „Wszyscy jesteśmy polskimi żołnierzami”.

mr

Pozostałe artykuły