Zjazd diecezjalny KSM-u

Serdecznie zapraszamy na diecezjalny zjazd KSM-u – 18.11.2023 r. Obrady poprzedzi Msza Święta w par. pw. św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, o godz. 10.00. Przewodniczyć jej będzie Biskup Jerzy Mazur.


Zgodnie z Rozdz. III §5 Regulaminu Organów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży: „Pełnoprawnymi uczestnikami obrad Zjazdu Diecezjalnego są: Prezesi Oddziałów i Kół, Delegaci na Zjazd Diecezjalny wybrani przez Kierownictwa ze swego grona, po jednym z każdego Oddziału i Koła. 2. W przypadku nieobecności podczas Zebrania Zjazdu Diecezjalnego Prezesa Oddziału lub Koła, może go zastąpić inny członek kierownictwa danego Oddziału lub Koła pod warunkiem uzyskania od Prezesa Oddziału lub Koła pisemnego pełnomocnictwa. 3. Księża Asystenci uczestniczą w Zebraniach Zjazdu Diecezjalnego z kompetencjami, jakie daje Statut oraz Statut Stowarzyszenia Diecezjalnego”.

Wymienione w zapisie osoby zobowiązane są do uczestnictwa w Zjeździe Diecezjalnym.
Podczas Zjazdu odbędą się wybory do Władz Diecezjalnych naszego Stowarzyszenia: Zarządu Diecezjalnego oraz Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.”

Z pozdrowieniem Gotów
Dorota Ciołko
Prezes ZD KSM DE

Pozostałe artykuły