Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej

18 listopada odbył się Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w ełckiej katedrze pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Jerzego Mazura.

W czasie Mszy Świętej 4 kandydatów złożyło uroczyste przyrzeczenie, stając się pełnoprawnymi członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Dalsza część Zjazdu Diecezjalnego odbyła się w Centrum Pastoralno-Administracyjnym. Po wręczeniu odznak i legitymacji nowym członkom Stowarzyszenia, Dorota Ciołko – Prezes Zarządu Diecezjalnego skierowała słowa podziękowania w imieniu ustępującego Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Diecezjalnemu rozpoczęto wybory nowych władz diecezjalnych.

W I turze wybrano: Dorotę Ciołko, Zuzannę Wujek i Julię Sidorowicz. Spośród tych trzech kandydatów ks. Biskup wybierze nowego Prezesa Zarządu KSM Diecezji Ełckiej.

W skład Zarządu Diecezjalnego wchodzą także: Joanna Kulesza, Amelia Ropel, Dawid Kruszewski i Mateusz Mieczkowski.

Dokonano również wyboru Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej, którą tworzą Dominika Rymarska, Agata Ruchlewicz i Oliwia Ubowska

Dziękujemy wszystkim członkom Zjazdu Diecezjalnego za spotkanie i wspólne obrady.

Nowym Władzom Diecezjalnym życzymy wytrwałości i gotowości w posłudze na rzecz naszego Stowarzyszenia!

Joanna Kulesza

Pozostałe artykuły