Zostań stypendystą Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia!

Od blisko 20 lat Fundacja prowadzi program umożliwiający młodym ludziom z małych miejscowości uzyskać stypendium. Program obejmuje nie tylko pomoc finansową, lecz również formację. Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z największych miast Polski. Gdy uczeń staje się stypendystą, pomoc Fundacji towarzyszy mu przez kolejne etapy kształcenia, aż do ukończenia studiów pod warunkiem, że spełnia on określone kryteria regulaminowe.

Kto może brać udział:
– uczniowie szkół podstawowych po I semestrze 7 klasy;
– uczniowie szkół średnich;
– studenci mogą otrzymać stypendium, ale tylko jako kontynuację wcześniejszego uczestnictwa w programie. 

Kryteria otrzymania stypendium:
– średnia ocen w szkole podstawowej powyżej 4,8, a w liceum powyżej 4,5;
– dochód na osobę w rodzinie na miesiąc nie wyższy niż 0,7 minimalnego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
– szczególne osiągnięcia w sporcie, nauce, wolontariacie;
– pozytywna ocena wychowawcy, katechety lub proboszcza.

Dofinansowanie:
Miesięcznie stypendyści otrzymują do 480 zł (klasy 7-8 oraz liceum) lub do 700 zł (szkoły wyższe).

Na co może być przeznaczone stypendium?
Stypendium obejmuje dwie formy wsparcia finansowego:
Pakiet naukowy:
– książki, zeszyty, lektury, powieści;
– kursy językowe, korepetycje u nauczyciela I w szkołach językowych;
– opłata za Internet;
– pomoce niezbędne w technikum profilowanym, na dodatkowym kursie lub kółku zainteresowań, jeśli jest wystawione zaświadczenie ze szkoły o konieczności nabycia tych przedmiotów jako warunek korzystania z kursu/ kółka.   

Pakiet socjalny:
– dojazdy do szkoły;
– opłaty za internat, akademik;
– kupno odzieży.

            Diecezja Ełcka otrzymała – 11 nowych miejsc do programu stypendialnego. Już teraz 64 uczniów ze szkoły podstawowej, średniej i studentów z naszej diecezji  korzysta z programu stypendialnego.

Krok po kroku, czyli jak zostać stypendystą Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia:

  1. Pobierz kartę zgłoszeniową, a następnie uzupełnij następujące informacje, którą należy wypełnić. Następnie wyślij wypełnioną Kartę na adres:

Ks. Daniel Kowalski

Wigry 11

16-400 Suwałki

  • Nie zbieraj żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż one lądują w niszczarce. Ważna jest wyłącznie wypełniona przez ciebie Karta informacyjna kandydata.
  • Rozpatrywane będą wnioski, które dotrą do 15 grudnia 2023 roku. Osoby zakwalifikowane do stypendium zostaną o tym poinformowane przez koordynatora.

Uwaga! Osoby niezakwalifikowane nie otrzymują wiadomości, a ich wnioski zostają w bazie i przy dodatkowej puli miejsc mogą zostać włączone do programu stypendialnego.

  • Osoba zakwalifikowana do programu stypendialnego otrzymuje konto stypendysty (wypełnia wniosek na portalu www.stypendysta.pl) i gromadzi wszelkie niezbędne dokumenty.
  • Po zebraniu kompletu dokumentów wysyła je do koordynatora diecezjalnego (adres pkt 1).
  • Koordynator diecezjalny wysyła zaopiniowany wniosek do biura Fundacji.

Koordynatorem diecezjalnym Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia jest: ks. Daniel Kowalski / daniel.kowalski@dzielo.pl

Wszelkie informacje dotyczące działalności Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia znajdują się na stronie internetowej → www.dzielo.pl

ks. Daniel Kowalski

Pozostałe artykuły